Parem koostöö ja ühenduvus Euroopa ida- ja lõunanaabritega

17.01.2024 12:33

Parem koostöö ja ühenduvus Euroopa ida- ja lõunanaabritega

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Paberist lõigatud illustratsioon mitmevärviliste meeste siluettidest, mis on paigutatud ruutu, mille keskel on Euroopa Liidu lipp.

ERP fraktsioon soovib paremat majanduskoostööd ja infrastruktuuri ühendatavust ELi välispiiridel. "Praeguses geopoliitilises kontekstis muutub meie partnerluse tugevdamine idapiiri naaberriikidega kogu piirkonna stabiilsuse ja heaolu seisukohalt oluliseks. Ka Põhja-Aafrika habras poliitiline ja julgeolekuolukord ning rändekriis rõhutavad koostöö vajadust Vahemere piirkonnas. Meil on moraalne kohustus toetada naaberriike nende püüdlustes majandusliku ja sotsiaalse arengu poole ning vältida uute demokraatlike piiride loomist," ütles Euroopa Parlamendi liige Daniel Buda, kes koostas parlamendi raporti naaberriikidega tehtava piiriülese koostöö praeguste ja tulevaste väljakutsete kohta.

Tema raport, mis võeti parlamendis suure häälteenamusega vastu, pakub välja meetmed parema piiriülese koostöö tegemiseks ELi liikmesriikide ja naaberpiirkondade vahel, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), naabrus-, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi (NDICI) ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu.

ELi rahastatav koostöö ja infrastruktuur ELi naaberriikidega on sageli alahinnatud aspekt dünaamilistes kaubandussuhetes nende riikidega.

"Piirialade kohalikel omavalitsustel on ajalooline kohustus hallata piiriüleseid vahendeid, et tugevdada ühenduvust naaberriikidega, ning meil Euroopa Parlamendis on ülesanne tagada nende investeeringute nähtavus ja rõhutada Euroopa Liitu kuulumise eeliseid. Oluline on tunnistada, et tugeva Euroopa ülesehitamiseks ja säilitamiseks vajame tugevaid naabreid," ütles Buda, kes juhtis EPP fraktsiooni nimel läbirääkimisi raporti üle.

Buda raportis tuuakse välja ka piiriülese koostöö väljakutsed ja esitatakse mitu konkreetset poliitilist soovitust. Näiteks lihtsustab erinevate ELi programmide ühtlustamine nii hindamis- kui ka rakendusetappi. Eelkõige meie idanaabrite puhul tuleks olemasolevaid vahendeid paremini kasutada jätkusuutliku transpordiinfrastruktuuri arendamiseks, sealhulgas raudteeühenduste ja ladustamisrajatiste ehitamiseks ELi Ukraina ja Moldova piiride lähedal.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 179 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave