По-добро сътрудничество и свързаност с източните и южните съседи на Европа

17.01.2024 12:33

По-добро сътрудничество и свързаност с източните и южните съседи на Европа

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Илюстрация от хартия на многоцветни силуети на мъже, подредени в квадрат със знамето на Европейския съюз в центъра

Групата на ЕНП иска по-добро икономическо сътрудничество и инфраструктурна свързаност по външните граници на ЕС. "В настоящия геополитически контекст укрепването на партньорството ни със съседните държави по източната граница става от съществено значение за стабилността и просперитета на целия регион. Също така нестабилната политическа ситуация и ситуацията в областта на сигурността в Северна Африка и миграционната криза подчертават необходимостта от сътрудничество в Средиземноморския басейн. Имаме моралното задължение да подкрепяме съседните държави в усилията им за икономическо и социално развитие и да избягваме създаването на нови граници за демокрацията", казва евродепутатът Даниел Буда, който изготви доклада на Парламента относно настоящите и бъдещите предизвикателства пред трансграничното сътрудничество със съседните държави.

Неговият доклад, който беше приет с голямо мнозинство в Парламента, предлага мерки за по-добро трансгранично сътрудничество между държавите-членки на ЕС и съседните региони, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (ИСРМ) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Финансираното от ЕС сътрудничество и инфраструктура със съседите на ЕС е често подценяван аспект на динамичните търговски отношения с тези страни.

"Местните власти в граничните райони носят историческата отговорност да управляват трансграничните фондове за укрепване на свързаността със съседните държави, а ние в Европейския парламент имаме мисията да осигурим видимост на тези инвестиции и да подчертаем ползите от това да бъдеш част от Европейския съюз. От съществено значение е да се признае, че се нуждаем от силни съседи, за да изградим и поддържаме силна Европа", казва Буда, който водеше преговорите по доклада от името на Групата на ЕНП.

В доклада на Буда се посочват и предизвикателствата пред трансграничното сътрудничество и се отправят няколко конкретни политически препоръки. Например, съгласуването на различните програми на ЕС ще опрости както етапите на оценка, така и на изпълнение. По-специално в случая с източните ни съседи съществуващите средства следва да се използват по-добре за развитие на устойчива транспортна инфраструктура, включително за изграждане на железопътни връзки и складови съоръжения в близост до границите на ЕС с Украйна и Молдова.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 179 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание

The bridge
news
Прочети в допълнение
Новини picture
news
Прочети в допълнение
Peljesac bridge in Croatia
podcast
Прочети в допълнение
A boy plugging a wire to an electric car to chagre it.
news
Прочети в допълнение
Microphone in front of an European flag
podcast
Прочети в допълнение