Yhteistyön ja yhteyksien parantaminen Euroopan itäisten ja eteläisten naapureiden kanssa.

17.01.2024 12:33

Yhteistyön ja yhteyksien parantaminen Euroopan itäisten ja eteläisten naapureiden kanssa.

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Paperileikattu kuvitus monivärisistä miesten silueteista, jotka on järjestetty neliöön, jonka keskellä on Euroopan unionin lippu.

PPE-ryhmä haluaa parempaa taloudellista yhteistyötä ja infrastruktuurin yhteyksiä EU:n ulkorajoilla. "Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa kumppanuuden vahvistaminen itärajan naapurivaltioiden kanssa on välttämätöntä koko alueen vakauden ja vaurauden kannalta. Myös Pohjois-Afrikan hauras poliittinen ja turvallisuustilanne sekä muuttoliikekriisi korostavat yhteistyön tarvetta Välimeren alueella. Meillä on moraalinen velvollisuus tukea naapurimaita niiden pyrkimyksissä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja välttää uusien rajojen luomista demokratialle", sanoo Euroopan parlamentin jäsen Daniel Buda, joka laati parlamentin mietinnön naapurimaiden kanssa tehtävän rajat ylittävän yhteistyön nykyisistä ja tulevista haasteista.

Parlamentti hyväksyi mietinnön suurella enemmistöllä, ja siinä ehdotetaan toimenpiteitä rajat ylittävän yhteistyön parantamiseksi EU:n jäsenvaltioiden ja naapurialueiden välillä, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), naapuruuden, kehityksen ja kansainvälisen yhteistyön rahoitusvälineestä (NDICI) ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA).

EU:n rahoittama yhteistyö ja infrastruktuuri EU:n naapurimaiden kanssa on usein aliarvioitu osa dynaamista kauppasuhdetta näiden maiden kanssa.

"Raja-alueiden paikallisviranomaisilla on historiallinen vastuu hallinnoida rajat ylittäviä varoja yhteyksien vahvistamiseksi naapurivaltioiden kanssa, ja meidän tehtävämme Euroopan parlamentissa on varmistaa näiden investointien näkyvyys ja korostaa Euroopan unioniin kuulumisen etuja." Näin ollen Euroopan parlamentti toteaa. On tärkeää tunnustaa, että tarvitsemme vahvoja naapureita rakentaaksemme ja ylläpitääksemme vahvaa Eurooppaa", sanoo Buda, joka johti mietintöä koskevia neuvotteluja PPE-ryhmän puolesta.

Budan raportissa yksilöidään myös rajat ylittävän yhteistyön haasteita ja annetaan useita konkreettisia poliittisia suosituksia. Esimerkiksi EU:n eri ohjelmien yhdenmukaistaminen yksinkertaistaa sekä arviointi- että täytäntöönpanovaiheita. Erityisesti itäisten naapureidemme osalta nykyisiä varoja olisi käytettävä paremmin kestävän liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, mukaan lukien rautatieyhteyksien ja varastojen rakentaminen lähelle EU:n rajaa Ukrainan ja Moldovan kanssa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 179 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö