Καλύτερη συνεργασία και συνδεσιμότητα με τους ανατολικούς και νότιους γείτονες της Ευρώπης

17.01.2024 12:33

Καλύτερη συνεργασία και συνδεσιμότητα με τους ανατολικούς και νότιους γείτονες της Ευρώπης

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Εικόνα από χαρτί με πολύχρωμες σιλουέτες ανδρών τοποθετημένες σε ένα τετράγωνο με μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέντρο

Η ομάδα του ΕΛΚ επιθυμεί καλύτερη οικονομική συνεργασία και συνδεσιμότητα των υποδομών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. "Στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τα γειτονικά κράτη στα ανατολικά σύνορα καθίσταται απαραίτητη για τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Επίσης, η εύθραυστη πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Βόρεια Αφρική και η μεταναστευτική κρίση αναδεικνύουν την ανάγκη συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου. Έχουμε ηθική υποχρέωση να στηρίξουμε τις γειτονικές χώρες στις προσπάθειές τους για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων συνόρων για τη δημοκρατία", λέει ο ευρωβουλευτής Daniel Buda, ο οποίος συνέταξε την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για τη διασυνοριακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.

Η έκθεσή του, η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, προτείνει μέτρα για την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών περιφερειών, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΕΣ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ συνεργασία και οι υποδομές με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ είναι μια συχνά υποτιμημένη πτυχή της δυναμικής εμπορικής σχέσης με τις χώρες αυτές.

"Οι τοπικές αρχές στις παραμεθόριες περιοχές έχουν ιστορική ευθύνη για τη διαχείριση των διασυνοριακών κονδυλίων για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας με τα γειτονικά κράτη και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την αποστολή να διασφαλίσουμε την προβολή αυτών των επενδύσεων και να τονίσουμε τα οφέλη του να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε ισχυρούς γείτονες για να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη", λέει ο Buda, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την Έκθεση εκ μέρους της Ομάδας του ΕΛΚ.

Η έκθεση του Buda εντοπίζει επίσης προκλήσεις για τη διασυνοριακή συνεργασία και διατυπώνει αρκετές συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής. Για παράδειγμα, η ευθυγράμμιση των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ θα απλοποιήσει τόσο τη φάση της αξιολόγησης όσο και της υλοποίησης. Ειδικότερα στην περίπτωση των ανατολικών γειτόνων μας, τα υπάρχοντα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής σιδηροδρομικών συνδέσεων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης κοντά στα σύνορα της ΕΕ με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 179 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα

MEPs Siegfried Muresan and Andrey Novakov on the set
podcast
Διαβάστε περισσότερα
The bridge
news
Διαβάστε περισσότερα
Ειδήσεις picture
news
Διαβάστε περισσότερα
Peljesac bridge in Croatia
podcast
Διαβάστε περισσότερα