o mai bună cooperare și conectivitate cu vecinii estici și sudici ai Europei

17.01.2024 12:33

o mai bună cooperare și conectivitate cu vecinii estici și sudici ai Europei

Notă importantă
Acest document a fost tradus automat
Arată versiunea originală
hârtie tăiat ilustrație de bărbați multicolore siluete aranjate într-un pătrat cu un steag al Uniunii Europene în centru

Grupul PPE dorește o mai bună cooperare economică și o mai bună conectivitate a infrastructurii la frontierele externe ale UE. "În actualul context geopolitic, consolidarea parteneriatului nostru cu statele vecine de la frontiera estică devine esențială pentru stabilitatea și prosperitatea întregii regiuni. De asemenea, situația politică și de securitate fragilă din Africa de Nord și criza migrației evidențiază necesitatea cooperării în bazinul mediteranean. Avem obligația morală de a sprijini țările vecine în eforturile lor de dezvoltare economică și socială și de a evita crearea de noi frontiere pentru democrație", spune eurodeputatul Daniel Buda, care a elaborat Raportul Parlamentului European privind provocările actuale și viitoare ale cooperării transfrontaliere cu țările vecine.

Raportul său, care a fost adoptat cu o largă majoritate în Parlament, propune măsuri pentru o mai bună cooperare transfrontalieră între statele membre ale UE și regiunile de vecinătate, cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (NDICI) și Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA).

Cooperarea și infrastructura finanțate de UE cu vecinii UE reprezintă un aspect adesea subestimat al relațiilor comerciale dinamice cu aceste țări.

"Autoritățile locale din zonele de frontieră au o responsabilitate istorică de a gestiona fondurile transfrontaliere pentru a consolida conectivitatea cu statele vecine, iar noi, în Parlamentul European, avem misiunea de a asigura vizibilitatea acestor investiții și de a sublinia avantajele de a face parte din Uniunea Europeană. Este esențial să recunoaștem că avem nevoie de vecini puternici pentru a construi și a menține o Europă puternică", a declarat Buda, care a condus negocierile asupra Raportului în numele Grupului PPE.

Raportul lui Buda identifică, de asemenea, provocările pentru cooperarea transfrontalieră și face mai multe recomandări politice concrete. De exemplu, alinierea diferitelor programe ale UE va simplifica atât faza de evaluare, cât și cea de implementare. În cazul vecinilor noștri estici, în special, fondurile existente ar trebui să fie mai bine utilizate pentru a dezvolta o infrastructură de transport durabilă, inclusiv pentru construirea de legături feroviare și de instalații de depozitare în apropierea frontierelor UE cu Ucraina și Moldova.

Note pentru editori

Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European cu 179 de membri

Conținut conex