boljše sodelovanje in povezljivost z vzhodnimi in južnimi sosedami Evrope.

17.01.2024 12:33

boljše sodelovanje in povezljivost z vzhodnimi in južnimi sosedami Evrope.

Pomembno obvestilo
Ta dokument je bil preveden avtomatsko.
Pokaži izvirno različico
Ilustracija večbarvnih moških silhuet, razporejenih v kvadrat, z zastavo Evropske unije v sredini

Skupina EPP se zavzema za boljše gospodarsko sodelovanje in infrastrukturno povezanost na zunanjih mejah EU. "V sedanjih geopolitičnih razmerah je krepitev našega partnerstva s sosednjimi državami na vzhodni meji bistvena za stabilnost in blaginjo celotne regije. Tudi krhke politične in varnostne razmere v severni Afriki ter migracijska kriza poudarjajo potrebo po sodelovanju v sredozemskem bazenu. Naša moralna dolžnost je, da podpremo sosednje države pri njihovih prizadevanjih za gospodarski in socialni razvoj ter preprečimo ustvarjanje novih meja za demokracijo," pravi evropski poslanec Daniel Buda, ki je pripravil poročilo Parlamenta o sedanjih in prihodnjih izzivih za čezmejno sodelovanje s sosednjimi državami.

V njegovem poročilu, ki ga je Parlament sprejel z veliko večino, so predlagani ukrepi za boljše čezmejno sodelovanje med državami članicami EU in sosednjimi regijami, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), instrumenta za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje (NDICI) in instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Sodelovanje in infrastruktura s sosednjimi državami EU, ki ju financira EU, sta pogosto podcenjen vidik dinamičnih trgovinskih odnosov s temi državami.

"Lokalne oblasti na obmejnih območjih so zgodovinsko odgovorne za upravljanje čezmejnih sredstev za krepitev povezljivosti s sosednjimi državami, mi v Evropskem parlamentu pa imamo nalogo, da zagotovimo prepoznavnost teh naložb in poudarimo prednosti članstva v Evropski uniji. Bistveno je, da se zavedamo, da potrebujemo močne sosede za izgradnjo in ohranjanje močne Evrope," pravi Buda, ki je v imenu skupine EPP vodil pogajanja o poročilu.

Budovo poročilo opredeljuje tudi izzive za čezmejno sodelovanje in vsebuje več konkretnih političnih priporočil. Tako bo na primer uskladitev različnih programov EU poenostavila fazo ocenjevanja in izvajanja. Zlasti v primeru naših vzhodnih sosed bi bilo treba obstoječa sredstva bolje uporabiti za razvoj trajnostne prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo železniških povezav in skladišč v bližini meja EU z Ukrajino in Moldavijo.

opombe urednikom

Skupina ELS je s 179 poslanci iz vseh držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

Ostali povezani dokumenti

Koordinatorji
news
Dodatne informacije
Koordinatorji
news
Dodatne informacije
The bridge
news
Dodatne informacije
Novice picture
news
Dodatne informacije
Peljesac bridge in Croatia
podcast
Dodatne informacije