Voľný obchod pre pracovné miesta a prosperitu

Jedno z každých siedmich pracovných miest v EÚ závisí od obchodu s vonkajším svetom. Voľný obchod vytvára hospodársky rast a pracovné miesta a posilňuje politické a hospodárske vzťahy Európy s tretími krajinami. Zatiaľ čo iné politické sily vnímajú obchod ako vinníka chudoby, my veríme, že je to najlepší spôsob, ako zlepšiť životnú úroveň a znížiť chudobu v EÚ a vo svete.

Prostredníctvom prelomovej obchodnej dohody s Kanadou, ktorú sme plne podporili, Európa ukázala, že je jednoznačne oddaná otvorenému multilaterálnemu systému voľného a spravodlivého obchodu. Podporujeme otvorenosť a odmietame protekcionizmus; chceme prispieť k vytvoreniu globálnych obchodných pravidiel v súlade s našimi vysokými štandardmi a hodnotami.

Obrana spravodlivosti v našich obchodných vzťahoch

V súčasnej náročnej globálnej situácii zotrvávame v podpore voľného a spravodlivého obchodu a chceme otvárať trhy pre naše podniky a výrobky so zachovaním rovnakých podmienok. Nedávno uzavretá obchodná dohoda s Japonskom je ďalším krokom týmto smerom: otvorí miestny trh európskym spoločnostiam, ktoré už teraz každý rok do Japonska vyvážajú tovar v hodnote 58 miliárd EUR a služby v hodnote 28 miliárd EUR.

Našou zásadou je transparentnosť a otvorenosť vo všetkých fázach obchodných rokovaní, ale v prípade potreby chceme chrániť dôvernosť, ak je to potrebné na dosiahnutie najlepších výsledkov.

Poslanecký klub PPE podporuje aj silné a primerané nástroje EÚ na ochranu obchodu s cieľom chrániť pracovné miesta našich občanov pred nekalými obchodnými praktikami tretích krajín, ktoré zaplavujú naše trhy svojimi výrobkami. Rovnako podporujeme predbežnú kontrolu všetkých investícií tretích krajín do strategických hospodárskych odvetví EÚ.