Frihandel for jobs og velstand

Hvert syvende job i EU er afhængigt af handel med verden uden for EU. Frihandel skaber økonomisk vækst og jobs og styrker Europas politiske og økonomiske relationer med tredjelande. Andre politiske kræfter beskylder handel for at skabe fattigdom, men vi mener, at handel er den bedste måde at øge levestandarden og mindske fattigdom i EU og resten af verden på.

Med den historiske handelsaftale med Canada, som vi bakkede fuldt og helt op om, har Europa tydeligt vist sit ønske om et åbent multilateralt system for fri og fair handel. Vi går ind for åbenhed og afviser protektionisme; vi ønsker at medvirke til at udforme globale handelsregler, der lever op til vores høje standarder og værdier.

Ønske om fairness i vores handelsrelationer

I vore dages udfordrende globale kontekst arbejder vi fortsat for fri og fair handel og ønsker at åbne markederne for vores virksomheder og produkter og samtidig opretholde lige vilkår. Den nyligt indgåede handelsaftale med Japan er endnu et skridt i denne retning: Aftalen giver adgang til det japanske marked for europæiske virksomheder, der allerede eksporterer varer for mere end 58 milliarder euro og serviceydelser for 28 mia. euro til Japan hvert år.

Vi ønsker gennemsigtighed og åbenhed på alle stadier af handelsforhandlinger, men plæderer også for fortrolighed, når det er nødvendigt for at opnå de bedste resultater.

EPP-gruppen har desuden været fortaler for, at EU skal have solide og afbalancerede handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for at beskytte borgernes jobs mod illoyal handelspraksis i tredjelande, der oversvømmer vores markeder med deres produkter. Vi går ligeledes ind for at forhåndsscreene alle investeringer fra tredjelande i sektorer af strategisk betydning for EU's økonomi.

19.10.2018

Fri og fair handel