Vapaa ja oikeudenmukainen kauppa

Työpaikkoja ja vaurautta lisäävä vapaakauppa

Yksi seitsemästä työpaikasta EU:ssa on riippuvainen kaupankäynnistä muun maailman kanssa. Vapaakauppa luo talouskasvua ja työpaikkoja ja vahvistaa Euroopan poliittisia ja taloudellisia suhteita kolmansien maiden kanssa. Muut poliittiset voimat syyttävät kauppaa köyhyydestä, mutta meidän mielestämme se on paras tapa elintason parantamiseen ja köyhyyden vähentämiseen EU:ssa ja muualla maailmassa.

Kanadan kanssa tehty kauppasopimus oli virstanpylväs, jota kannatimme kaikin tavoin. Sen avulla EU on ilmaissut sitoutuvansa yksiselitteisesti vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan avoimeen monenväliseen järjestelmään. Kannatamme avoimuutta ja torjumme protektionismin; haluamme auttaa muokkaamaan maailmankaupan sääntöjä omien korkeiden standardiemme ja arvojemme mukaisesti.

Oikeudenmukaisuuden puolustaminen kauppasuhteissamme

Nykyisessä haastavassa maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä pysymme sitoutuneina vapaaseen ja oikeudenmukaiseen kauppaan ja haluamme avata markkinoita yrityksillemme ja tuotteillemme ja säilyttää samalla tasapuoliset toimintaedellytykset. Japanin kanssa äskettäin tehty kauppasopimus on jälleen uusi askel tähän suuntaan: se avaa paikallisia markkinoita eurooppalaisille yrityksille, jotka jo vievät vuosittain yli 58 miljardin euron arvosta tavaroita ja 28 miljardin euron arvosta palveluja Japaniin.

Läpinäkyvyys ja avoimuus kaikissa kauppaneuvottelujen vaiheissa on ohjenuoramme, mutta puolustamme luottamuksellisuutta aina, kun se on tarpeen parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

EPP-ryhmä on myös tukenut vakaita ja oikeasuhteisia EU:n kaupan suojatoimia, joilla voidaan suojata kansalaistemme työpaikkoja kolmansien maiden hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä hukuttaa markkinamme niiden tuotteisiin. Kannatamme myös sitä, että kaikki kolmansien maiden investoinnit EU:n taloudellisesti strategisille aloille seulotaan etukäteen.

Related Content

No result

Asiaan liittyvät julkaisut

No result

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Oikeus- & sisäasiat

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME