Brīva tirdzniecība darbavietu un labklājības radīšanai

Eiropas Savienībā viena no katrām septiņām darbavietām ir atkarīga no tirdzniecības ar ārējo pasauli. Brīva tirdzniecība rada ekonomisko izaugsmi un darbavietas un stiprina Eiropas politiskās un ekonomiskās attiecības ar citām valstīm. Kaut arī citi politiskie spēki nabadzībā vaino tirdzniecību, mēs uzskatām, ka tā ir labākais veids, lai uzlabotu dzīves līmeni un samazinātu nabadzību ES un visā pasaulē.

Noslēdzot vēsturisko tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu, ko mēs pilnībā atbalstām, Eiropa ir devusi signālu par nepārprotamu atbalstu atvērtai daudzpusējai brīvas un taisnīgas tirdzniecības sistēmai. Mēs atbalstām atvērtību un noraidām protekcionismu; mēs vēlamies palīdzēt veidot tirdzniecības noteikumus saskaņā ar mūsu augstajiem standartiem un vērtībām.

Taisnīguma aizstāvība mūsu tirdzniecības attiecībās

Pašreizējā sarežģītajā globālajā kontekstā mēs saglabājam uzticību brīvai, taisnīgai tirdzniecībai un vēlamies atvērt tirgus mūsu uzņēmumiem un produktiem, vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus nosacījumus. Vēl viens solis šajā virzienā ir nesen ar Japānu noslēgtais tirdzniecības līgums: tas atvērs vietējo tirgu Eiropas uzņēmumiem, kuri jau tagad katru gadu uz Japānu eksportē vairāk nekā 58 miljardus eiro vērtas preces un 28 miljardus vērtus pakalpojumus.

Mūsu noteikums ir pārredzamība un atvērtība visos tirdzniecības sarunu līmeņos, tomēr mēs arī aizstāvam konfidencialitāti, ja tā nepieciešama labāku rezultātu sasniegšanai.

ETP grupa ir arī atbalstījusi godīgus un samērīgus ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai aizsargātu mūsu pilsoņu darbavietas no negodīgas trešo valstu tirdzniecības prakses, pārpludinot mūsu tirgus ar ar saviem produktiem. Tāpat mēs aizstāvam iepriekšēju pārbaudi, kas veicama visu trešo valstu ieguldījumiem ekonomiski stratēģiskās ES nozarēs.