Vrije handel voor werkgelegenheid en welvaart

Een op de zeven banen in de EU is afhankelijk van handel met de buitenwereld. Vrije handel leidt tot economische groei en werkgelegenheid en versterkt Europa's politieke en economische betrekkingen met derde landen. Terwijl andere politieke krachten de schuld voor armoede bij de handel leggen, zijn wij van mening dat handel juist de beste manier is om de levensstandaard te verbeteren en de armoede terug te dringen, in de EU en elders in de wereld.

Met een belangrijk handelsakkoord met Canada, dat wij van harte hebben gesteund, maakte Europa duidelijk dat het achter een open multilateraal systeem van vrije en eerlijke handel staat. Wij staan voor openheid en wijzen protectionisme af; wij willen de mondiale handelsregels helpen vormgeven, in overeenstemming met onze hoge normen en waarden.

Eerlijke praktijken verdedigen in onze handelsbetrekkingen

In de huidige moeilijke internationale context houden wij onverminderd vast aan een vrije, eerlijke handel. Wij streven naar open markten voor onze bedrijven en producten, met gelijke concurrentievoorwaarden. De recentelijk afgeronde handelsovereenkomst met Japan is weer een stap in die richting: zij moet de plaatselijke markt openstellen voor Europese bedrijven, die elk jaar al meer dan €58 miljard aan goederen en €28 miljard aan diensten naar Japan exporteren.

Onze regel luidt: transparantie en openheid in alle stadia van een handelsoverleg, maar als het nodig zou zijn om een beter resultaat te verkrijgen, verdedigen we geheimhouding.

De EVP-Fractie steunt verder degelijke en evenredige EU-handelsbeschermingsinstrumenten, om de werkgelegenheid van onze burgers te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken door derde landen die onze markten overstromen met hun producten. Verder verdedigen wij dat alle investeringen door derde landen in economisch strategische sectoren van de EU vooraf moeten worden getoetst.