Wolny handel na rzecz miejsc pracy i dobrobytu

Co siódme miejsce pracy w UE jest zależne od handlu zewnętrznego. Wolny handel przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz do wzmacniania stosunków politycznych i gospodarczych Europy z krajami trzecimi. Niektóre siły polityczne twierdzą, że handel generuje ubóstwo, natomiast my uważamy, że wymiana handlowa jest najlepszym sposobem na poprawę standardu życia i zmniejszenie ubóstwa w UE i na całym świecie.

Dzięki przełomowej umowie handlowej z Kanadą, którą w pełni poparliśmy, Europa zasygnalizowała, że jest wyraźnie zaangażowana w otwarty, wielostronny system wolnego i sprawiedliwego handlu. Opowiadamy się za otwartością i odrzucamy protekcjonizm; chcemy pomóc w kształtowaniu zasad światowego handlu zgodnie z naszymi wysokimi standardami i wartościami.

Obrona sprawiedliwych zasad w stosunkach handlowych

W obecnej trudnej sytuacji na świecie nadal jesteśmy zaangażowani w wolny, uczciwy handel i chcemy otworzyć rynki dla naszych firm i produktów, przy jednoczesnym zachowaniu równych szans. Zawarta niedawno umowa handlowa z Japonią jest kolejnym krokiem w tym kierunku: otworzy rynek lokalny dla przedsiębiorstw europejskich, które już teraz eksportują do Japonii towary o wartości ponad 58 mld euro i usługi o wartości 28 mld euro w skali roku.

Naszą zasadą jest przejrzystość i otwartość na wszystkich etapach negocjacji handlowych, ale bronimy poufności tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia najlepszych wyników.

Grupa EPL poparła także uzasadnione i proporcjonalnie dobrane unijne instrumenty ochrony handlu, aby chronić miejsca pracy naszych obywateli przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony krajów trzecich, które zalewają nasze rynki swoimi produktami. Jednocześnie bronimy wcześniejszego kontrolowania wszystkich inwestycji krajów trzecich w sektory strategiczne i mające kluczowe znaczenie dla gospodarki UE.