Prosta in pravična trgovina

Prosta trgovina za delovna mesta in blaginjo

V EU je eno od sedmih delovnih mest odvisno od trgovine s preostalim svetom. Prosta trgovina ustvarja gospodarsko rast in delovna mesta ter krepi politične in gospodarske odnose Evrope s tretjimi državami. Medtemm ko druge politične sile obsojajo trgovino zaradi revščine, mi menimo, da je to najboljši način za izboljšanje življenjskega standarda in zmanjšanje revščine v EU in drugod po svetu.

Evropa je s ključnim trgovinskim sporazumom s Kanado, ki smo ga iskreno podprli, pokazala, da je jasno zavezana odprtemu večstranskemu sistemu proste in pravične trgovine. Zagovarjamo odprtost in zavračamo protekcionizem; želimo pomagati pri oblikovanju pravil svetovne trgovine v skladu s svojimi visokimi standardi in vrednotami.

Zavzemanje za pravičnost v naših trgovinskih odnosih

V zdajšnjih zahtevnih svetovnih razmerah ostajamo zavezani prosti in pravični trgovini ter želimo odpreti trge za naša podjetja in izdelke, hkrati pa ohraniti enakovredne konkurenčne pogoje. Nedavno sklenjeni trgovinski sporazum z Japonsko je naslednji korak v tej smeri: z njim se bo lokalni trg odprl evropskim podjetjem, ki že zdaj vsako leto izvozijo na Japonsko za več kot 58 milijard EUR blaga in 28 milijard EUR storitev.

Naše pravilo je preglednost in odprtost v vseh fazah trgovinskih pogajanj, vendar po potrebi za doseganje najboljših rezultatov zagovarjamo zaupnost.

Skupina ELS je podprla tudi učinkovite in sorazmerne instrumente trgovinske zaščite EU za zaščito delovnih mest naših državljanov pred nepoštenimi trgovinskimi praksami tretjih držav, ki naše trge preplavijo s svojimi izdelki. Enako se zavzemamo za predhodni pregled vseh naložb tretjih držav v gospodarsko strateške sektorje EU.

Related Content

No result

Sorodne objave

No result

Za kaj si prizadevamo

Urejanje zunanjih zadev

NAŠE STALIŠČE KAJ DELAMO

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

NAŠE STALIŠČE KAJ DELAMO

Pravne in notranje zadeve

NAŠE STALIŠČE KAJ DELAMO

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

NAŠE STALIŠČE KAJ DELAMO