Vabakaubandus töökohtade ja jõukuse nimel

Üks EL-i töökoht seitsmest sõltub kaubandusest muu maailmaga. Vaba kaubandus loob majanduskasvu ja töökohti ning tugevdab Euroopa poliitilisi ja majanduslikke suhteid kolmandate riikidega. Teised poliitilised jõud süüdistavad kaubandust vaesuse tekitamises, kuid meie usume, et see on parim viis, kuidas tõsta elatustaset ja vähendada vaesust EL-is ja mujal maailmas.

Sõlmides märgilise tähtsusega kokkuleppe Kanadaga, mida me täielikult toetasime, on Euroopa Liit saatnud selge signaali, et pühendub avatud mitmepoolsele vabale ja õiglasele kaubandussüsteemile. Me soosime avatust ja heidame kõrvale protektsionismi; me tahame aidata ülemaailmsete kaubandusreeglite loomist, mis oleksid vastavuses meie kõrgete standardite ja väärtustega.

Õigluse kaitsmine meie kaubandussuhetes

Jääme praeguses pidevalt muutuvas ülemaailmses kontekstis pühendunuks vabale ja õiglasele kaubandusele ning soovime avada turge oma firmadele ja toodetele, säilitades samas võrdsed tingimused. Hiljuti sõlmitud kaubanduslepe Jaapaniga on järjekordseks sammuks selles suunas: see lepe avab kohaliku turu Euroopa ettevõtetele, kes juba praegu ekspordivad igal aastal Jaapanisse üle 58 miljardi euro väärtuses tooteid ja 28 miljardi euro väärtuses teenuseid.

Meie reegliks on läbipaistvus ning avatus kaubandusläbirääkimiste igas staadiumis, kuid samas kaitseme vajadusel konfidentsiaalsust, et saavutada parimad tulemused.

ERP fraktsioon on samuti toetanud usaldusväärseid ja proportsionaalseid EL-i kaubanduse kaitsemeetmeid, et  kaitsta meie kodanike töökohti kolmandate riikide ebaausate kaubandusvõtete eest, kes ujutavad meie turud üle oma toodetega. Toetame kõikide kolmandatest riikidest tehtud investeeringute eelnevat kontrollimist, mis on tehtud EL-i majanduslikult strateegilistesse sektoritesse.