committee

Ljudska prava

Stavljanje ljudskih prava u središte politike

U svojim vanjskim odnosima Europska unija obvezuje se na podupiranje demokracije i ljudskih prava u skladu sa svojim temeljnim načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava. Pododbor je nadležan za pružanje pomoći Odboru za vanjske poslove u pitanjima povezanima s ljudskim pravima, zaštitom manjina i promicanjem demokratskih vrijednosti u trećim zemljama u Europi i izvan nje.

Promicanje ljudskih prava

Pododbor je zadužen za praćenje posebnih dijaloga i savjetovanja o ljudskim pravima koje je EU uspostavio s trećim zemljama. Svake godine šalje izaslanstva na lokacije u Europi i izvan nje radi praćenja stanja ljudskih prava na terenu i suradnje sa širokim spektrom dionika.

Europski parlament od 1988. dodjeljuje godišnju nagradu Saharov za slobodu mišljenja kako bi odao počast naporima u pogledu ljudskih prava i temeljnih sloboda te borbe protiv ugnjetavanja i nepravde. U trideset godina otkako se nagrada dodjeljuje, Klub zastupnika EPP-a ponosi se time što je predložio brojne dobitnike, među kojima su posljednjih godina demokratska oporba u Venezueli, kubanski disidenti, predstavnici u Bjelarusu i predstavnici Arapskog proljeća.