committee

Drepturile omului

Plasarea drepturilor omului în prim-planul politicii

Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine democrația și drepturile omului în relațiile sale externe, în armonie cu principiile sale fondatoare de libertate, democrație și respect pentru drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept. Această subcomisie este responsabilă de asistarea Comisiei pentru afaceri externe în ceea ce privește chestiunile legate de drepturile omului, protecția minorităților și promovarea valorilor democratice în țările terțe din interiorul și din afara Europei.

Promovarea drepturilor omului

Subcomisia are sarcina de a monitoriza dialogurile și consultările dedicate drepturilor omului pe care UE le-a stabilit cu țările terțe. În fiecare an, subcomitetul trimite delegații în locuri din interiorul și din afara Europei pentru a monitoriza situația drepturilor omului pe teren și pentru a se angaja cu un spectru larg de părți interesate.

Din 1988, Parlamentul European acordă anual Premiul Saharov pentru libertatea de gândire pentru a onora eforturile în favoarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și împotriva opresiunii și a nedreptății. Pe parcursul celor 30 de ani de existență a premiului, Grupul PPE este mândru că a nominalizat numeroși laureați, printre care, în ultimii ani, opoziția democratică din Venezuela, disidenții cubanezi, reprezentanți din Belarus și reprezentanți ai Primăverii Arabe.

5 mâini formează un cerc

Recent activities

Conținut conex