Akčný plán EÚ pre morské prostredie: recept na hospodársku katastrofu a zhoršenie biodiverzity

07.07.2023

Akčný plán EÚ pre morské prostredie: recept na hospodársku katastrofu a zhoršenie biodiverzity

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu

Odvetvie rybného hospodárstva EÚ sa ukázalo ako strategické počas brexitu, pandémie a vojny na Ukrajine.

V minulosti rybári prijali opatrenia na ochranu biodiverzity a zabránenie nadmernému rybolovu.

Komisia EÚ navrhla akčný plán #Marine s novými obmedzeniami vrátane zákazu rybolovu pri dne vo všetkých chránených morských oblastiach do roku 2030.

Vlečné lode na lov pri dne však zodpovedajú za štvrtinu rýb ulovených v EÚ a generujú 38 % celkových príjmov flotily EÚ. Zavedenie ďalších zákazov rybolovu by poškodilo životné prostredie a ohrozilo naše pracovné miesta!

iný relevantný obsah