Stredomorska politika

Spolupráca medzi krajinami EÚ a krajinami Stredomoria je založená na Barcelonskom procese, ktorý sa začal v roku 1995 podpísaním Barcelonskej deklarácie. Partnerstvo bolo obnovené inauguráciou Únie pre Stredozemie 13. júla 2008.

Barcelonský process, unikátny a ambiciózny, predstavuje zlom v euro-stredomorských vzťahoch. Nový regionálny vzťah je založený na širokom rámci politických, hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi EÚ a južnými stredomorskými partnermi s parlamentným rozmerom zastúpeným Parlamentným zhromaždením Únie pre Stredozemie.

Close-up of an olive tree in the sunset


Skupina EĽS považuje pokročilu susedsku politiku za zásadnu, prispievajucu k lepšiemu porozumeniu medzi EÚ a jej partnermi Stredomoria. Podporujeme stredomorskú politiku založenú na solidarite, ktorá dokáže čeliť mnohým výzvam mieru, stability, nelegálnej migrácie, boja proti terorizmu, bezpečnosti, vzájomného porozumenia a dodržiavania ľudských práv.

Spolupracujeme s našimi Stredomorskými partnermi, aby sme určili priority v oblasti migrácie, náboženstva, ochrany životného prostredia, vzdelávania a odbornej prípravy. Pracujeme aj na účasti žien na hospodárskom, politickom a spoločenskom živote, na prístupe žien k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a na projektoch a programoch zameraných na ženy.

Naša EĽS pracovná skupina pre stredomorskú politiku sa zaviazala vdýchnuť nový politický život do Euro-Stredomorských vzťahov. Pravidelne sa stretáva s veľvyslancami Stredomorských krajín, s úradníkmi z príslušných EÚ inštitúcií a expertami, s cieľom posúdiť činnosti Skupiny v rámci Únie pre Stredozemie a posilniť naše politické vzťahy s južnými stredomorskými stranami a skupinami s podobnými politickými postojmi a hodnotami. Organizujeme aj konferencie, vypočutia a vyšetrovacie misie v krajinách regiónu.

Súvisiace publikácie

2 / 2

iný relevantný obsah