Vidusjūras politika

Sadarbība starp ES un Vidusjūras reģiona valstīm ir izveidota Barselonas procesā, kas tika uzsākts 1995. gadā, parakstot Barselonas deklarāciju. Partnerattiecības tika atjaunotas ar Vidusjūras reģiona valstu savienības inaugurāciju 2008. gada 13. jūlijā.

Unikāls un ambiciozs Barselonas process ir pagrieziena punkts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu attiecībās. Jaunās reģionālās attiecības ir balstītas uz plašām politisko, ekonomisko un sociālo attiecību sistēmu starp ES un Vidusjūras dienvidu reģiona partneriem, kuru parlamentārā dimensija pārstāv Vidusjūras reģiona valstu savienības parlamentārā asambleja (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


EPP grupa uzskata, ka būtiska ir uzlabota kaimiņattiecību politika, kas veicina labāku izpratni starp ES un tās Vidusjūras reģiona partneriem. Mēs atbalstām Vidusjūras reģiona valstu solidaritātes politiku, kas spēj risināt daudzus izaicinājumus saistībā ar mieru, stabilitāti, nelegālo migrāciju, cīņu pret terorismu, drošību, savstarpēju saprašanos un cilvēktiesību ievērošanu.

Mēs sadarbojamies ar saviem Vidusjūras reģiona partneriem, lai noteiktu prioritātes tādās jomās kā migrācija, reliģija, vides aizsardzība, izglītība un apmācība. Mēs arī strādājam par sieviešu līdzdalību ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā dzīvē, sieviešu piekļuvi izglītībai un medicīniskajai aprūpei, kā arī projektiem un programmām, kas vērstas uz sievietēm.

Mūsu ETP Vidusjūras politikas darba grupa ir apņēmusies elpot svaigu politisko dzīvi Eiropas un Vidusjūras reģiona attiecībās. Tā regulāri tiekas ar Vidusjūras reģiona valstu vēstniekiem, attiecīgo ES iestāžu amatpersonām un ekspertiem, lai novērtētu grupas darbības saistībā ar Vidusjūrai un Vidusjūras reăiona valstīm un stiprinātu mūsu politiskās attiecības ar Vidusjūras dienvidu re iona valstīm un grupām ar līdzīgām politiskām pozīcijām un vērtībām. Mēs arī organizējam konferences, uzklausīšanas un faktu vākšanas misijas šajās valstīs.

Saistītas publikācijas

Publikācija picture
publications
Lasīt vairāk
Publikācija picture
publications
Lasīt vairāk

2 / 2

Cits saistītais saturs

0 / 0