Middellandse-Zeebeleid

Samenwerking tussen de EU en de landen in het Middellandse Zeegebied steunt op het Barcelona proces, dat in 1995 van start ging met de ondertekening van de Barcelona Verklaring. Het partnerschap werd hernieuwd bij de inhuldiging van de Unie voor het Middellandse Zeegebied op 13 juli 2008.

Het Barcelona proces staat voor een uniek en ambitieus keerpunt in de Euro-mediterrane relaties. Dit nieuwe regionale partnerschap is gebaseerd op een breed netwerk van politieke, economische en sociale relaties tussen de EU en Zuid Middellandse-Zeepartners, voorzien van een parlementaire factor: de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


De EVP-Fractie acht een uitgebreid nabuurschapsbeleid fundamenteel in de totstandkoming van een goede verstandhouding tussen de EU en haar mediterrane partners. Wij verkiezen een solidair mediterraan beleid dat voldoet aan veelzijdige uitdagingen zoals vrede, stabiliteit, illegale migratie, terrorismebestrijding, veiligheid, wederzijds begrip en respect voor mensenrechten.

We werken samen met onze mediterrane partners om prioriteiten als migratie, religie, milieubescherming, scholing en training vorm te geven. Verder werken wij rond vrouwenparticipatie in de economie, het politieke en sociale leven, toegang tot onderwijs en medische zorg voor vrouwen en projecten die specifiek gericht zijn naar vrouwen.

Onze EVP-fractiewerkgroep rond Middellandse Zeebeleid is gedreven de Euro-mediterrane relaties politiek nieuw leven in te blazen. De werkgroep komt regelmatig samen met ambassadeurs uit de Middellandse Zeeregio, met vertegenwoordigers van relevante EU-instellingen en met experts uit de fractie over onderwerpen die met de UfM-PA te maken hebben. Dit om de politieke banden met gelijkgezinde partijen en fracties uit het Middellandse Zeegebied te versterken. Zo organiseren we ook conferenties, zittingen en zelfs missies in regio.

Verwante publicaties

Een groep wandelende mensen voor de zonsondergang
publications
Zie ook

2 / 2

Andere gerelateerde inhoud