Middelhavslande politik

Grunden til det nuværende samarbejde mellem EU og Middelhavslandene blev lagt med Barcelona-processen, der blev lanceret i 1995 med undertegningen af Barcelona-erklæringen. Partnerskabet blev fornyet med indvielse af Middelhavsunionen fra den 13. juli 2008.

Barcelona-processen er et enestående og ambitiøst initiativ som udgør et vendepunkt i Euro-Middelhavsforbindelserne. De nye regionale relationer baserer sig på en bred ramme af politiske, økonomiske og sociale relationer mellem EU og sydlige Middelhavspartnere og med en parlamentarisk dimension i Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


EPP Gruppen finder det afgørende med en mere udviklet naboskabspolitik, som vil kunne bidrage til en bedre forståelse mellem EU og dets Middelhavspartnere. EPP Gruppen støtter en solidaritetsbaseret Middelhavspolitik, som er i stand til at reagere på de mange forskellige udfordringer i forhold til fred, stabilitet, terrorbekæmpelse, sikkerhed, gensidig forståelse og respekt for menneskerettighederne.

Vores gruppe arbejder sammen med vores Middelhavspartnere på klart at udpege prioriteter inden for områder som migration, religion, miljøbeskyttelse og undervisning og uddannelse. Vi arbejder også på at forbedre kvindernes deltagelse i det økonomiske, politiske og sociale liv, kvindernes adgang til uddannelse og lægehjælp og programmer, der er rettet mod kvinder.

EPP-Gruppens EUROMED-arbejdsgruppe er engageret i at puste frisk liv i Euro-Middelhavsforbindelserne. Den mødes jævnligt med ambassadører fra Middelhavslandene, repræsentanter fra relevante EU institutioner og eksperter for at vurdere gruppens aktiviteter i relation til UfM-PA og for at styrke vores politiske relationer med partier og grupper de sydlige Middelhavslande der har lignende politiske indstillinger og værdier. Vi arrangerer også konferencer, høringer og fact-finding missioner i landene i regionen.

Beslægtede udgivelser

Publikation picture
publications
Læs mere
En gruppe gående mennesker foran solnedgangen
publications
Læs mere

2 / 2

Andet relateret indhold