Politika pro Středomoří

Spolupráce mezi EU a státy Středomoří byla založena barcelonským procesem zahájeným v roce 1995 podpisem barcelonského prohlášení. Tato spolupráce byla obnovena vznikem Unie pro Středomoří 13. července 2008.

Unikátní a ambiciózní barcelonský proces je rozhodujícím okamžikem v evropsko-středomořských vztazích. Tato nová regionální vazba je založena na širokém rámci politických, ekonomických a sociálních vztahů mezi EU a jejími partnery v jižním Středomoří včetně parlamentní dimenze v podobě Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří.

Close-up of an olive tree in the sunset


Poslanecký klub ELS považuje rozvinutou politiku sousedství za základní příspěvek k lepšímu porozumění mezi EU a středomořskými partnery. Jsme zastánci politiky pro Středomoří založené na solidaritě, která obstojí výzvám míru, stability, nelegální migraci, boji s terorismem, bezpečnosti, vzájemného porozumění a respektu k základním právům.

Spolupracujeme s našimi středomořskými partnery na identifikaci priorit v oblastech, jako je migrace, náboženské otázky, ochrana životního prostředí, politický a sociální život, přístup žen ke vzdělávání a zdravotní péči a dalších projektech a programech zaměřených na ženy.

Cílem naší Pracovní skupiny pro politiku Středomoří je přinést nový impuls do politického života v evropsko-středomořských vztazích. Setkává se pravidelně s velvyslanci zemí Středomoří, úředníky ze souvisejících institucí EU a experty, aby zhodnotila své aktivity směrem k Parlamentnímu shromáždění Unie pro Středomoří a posílila vztahy se stranami v jižním Středomoří a skupinami vyznávajícími podobné politické pozice a hodnoty. Za tímto účelem organizujeme v zemích tohoto regionu také konference, slyšení a vyšetřovací mise.

Související publikace

Publikace picture
publications
Přečtěte si více
Skupina kráčejících lidí před západem slunce
publications
Přečtěte si více

2 / 2

Další informace

Skupina lidí město
video
Přečtěte si více
Capsized wooden boats
podcast
Přečtěte si více

2 / 2