Mediterrán politika

Az EU és a mediterrán országok közötti együttműködését a barcelonai folyamat alapozta meg, amely a Barcelonai Nyilatkozat aláírásával indult 1995-ben. Az együttműködést az Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű kezdeményezés 2008. július 13-i beiktatása újította meg.  

A barcelonai folyamat egy egyedülálló és ambiciózus kezdeményezés, mely fordulópontot jelent az euromediterrán kapcsolatokban. Az új regionális kapcsolat az EU és a dél-mediterrán partnerek közötti politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatok széleskörű keretén alapul, melynek parlamenti dimenziója az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


Az EPP Képviselőcsoport a fejlett szomszédságpolitikát alapvetőnek tartja, amely hozzájárul az EU és mediterrán partnerei közötti jobb megértéshez. Szolidaritáson alapuló mediterrán politikát támogatunk, amely képes megfelelni a többszörös kihívásoknak, mint a béke, a stabilitás, az illegális migráció, a terrorizmus elleni küzdelem, a biztonság, a kölcsönös megértés és az emberi jogok tiszteletben tartása.

A mediterrán partnereinkkel együttműködve azonosítjuk a prioritásokat olyan területeken, mint a migráció, a vallás, a környezetvédelem, az oktatás és a képzés. Dolgozunk továbbá a nők gazdasági, politikai és társadalmi életben való részvételéért, a nők oktatáshoz és orvosi ellátáshoz való hozzáféréséért, valamint a nőkre irányuló projektekért és programokért.

Az EPP mediterrán politika munkacsoportunk elkötelezte magát amellett, hogy új politikai életet hoz az euro-mediterrán kapcsolatokba. A munkacsoport rendszeresen találkozik a mediterrán országok nagyköveteivel, az illetékes uniós intézmények tisztviselőivel és szakértőkkel annak érdekében, hogy értékelje a Képviselőcsoport tevékenységét az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésével kapcsolatban, és erősítse politikai kapcsolatait a dél-mediterrán pártokkal és hasonló politikai állásponttal és értékekkel rendelkező csoportokkal. Konferenciákat, meghallgatásokat és tényfeltáró missziókat is szervezünk a régió országaiban.

Kapcsolódó kiadványok

Más kapcsolódó tartalmak

2 / 2