Välimeri-politiikka

EU:n ja Välimeren maiden yhteistyö perustuu Barcelonan prosessiin, joka käynnistettiin vuonna 1995 Barcelonan julistuksen allekirjoituksella. Kumppanuutta uudistettiin Välimeren unionin avajaisistunnossa 13 heinäkuuta 2008.

Ainutlaatuinen ja kunnianhimoinen Barcelonan prosessi edustaa käännekohtaa EU:n ja Välimeren maiden suhteessa. Uusi alueellinen kumppanuus perustuu laajoihin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin EU:n ja eteläisen Välimeren alueen kumppanimaiden välillä, ja parlamentaarista ulottuvuutta edustaa Välimeren unionin parlamentaarista edustajakokousta (UFM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


Ryhmämme näkee, että edistynyt naapuruuspolitiikka on perustavanlaatuista ja edistää EU:n ja Välimeren kumppaneiden välistä ymmärrystä. Kannatamme solidaarisuusperusteista Välimeren politiikkaa, joka pystyy vastaamaan rauhaan, vakauteen, laittomaan maahanmuuttoon, terrorismin torjuntaan, turvallisuuteen, keskinäiseen ymmärtämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyviin haasteisiin.

Teemme yhteistyötä Välimeren kumppaneidemme kanssa, jotta voimme tunnistaa prioriteetit koskien mm. muuttoliikettä, uskontoa, ympäristönsuojelua ja koulutusta. Puolustamme naisten mahdollisuuksia osallistua taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään, naisten pääsyä koulutukseen ja terveydenhoitoon sekä tuemme naisille suunnattuja hankkeita ja ohjelmia.

EPP-ryhmän Välimeren politiikan työryhmä on sitoutunut luomaan uutta poliittista elämää Euro-Välimeri-suhteisiin. Se kokoontuu säännöllisesti Välimeren alueen suurlähettiläiden, asiaankuuluvien EU:n toimielinten virkamiesten ja asiantuntijoiden kanssa arvioidakseen ryhmän toimintaa UfM-PA:n yhteydessä ja vahvistaakseen poliittisia suhteitamme eteläisen Välimeren alueen puolueiden ja samanlaisten poliittisten kantojen ja arvojen omaavien ryhmien kanssa. Järjestämme myös konferensseja, kuulemisia ja tiedonhankintaoperaatioita alueen maissa.

Asiaan liittyvät julkaisut

2 / 2

Muu asiaa liittyvä sisältö