Vahemerepoliitika

ELi ja Vahemeremaade koostöö rajaneb Barcelona protsessil, mis sai alguse 1995. aastal Barcelona deklaratsiooni allkirjastamisega. Partnerlust uuendati 13. juulil 2008 Vahemere Liidu sisseõnnistamisega.

Barcelona protsess on ainulaadne ja ambitsioonikas algatus, mis pani aluse uuele piirkondlikule partnerlusele ning kujutab endast pöördepunkti Euroopa – Vahemere piirkonna suhetes. Uued piirkondlikud suhted põhinevad ELi ja Vahemere lõunapiirkonna partnerite poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete suhete laiemal raamistikul, mille parlamentaarset mõõdet esindab Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


ERP fraktsiooni jaoks on Euroopa naabruspoliitika kõrgel tasemel väljaarendamine põhimõttelise tähtsusega eesmärk, mis aitaks kaasa ELi ja tema Vahemere piirkonna partnerite vastastikuse mõistmise edendamisele. Toetame solidaarsusel põhinevat Vahemere piirkonna poliitikat, et lahendada mitmesuguseid rahu, stabiilsuse, ebaseadusliku rände, terrorismivastase võitluse, julgeoleku, vastastikuse mõistmise ja inimõiguste austamise väljakutseid.

Töötame koos Vahemere piirkonna partneritega, et määratleda prioriteedid sellistes valdkondades nagu ränne, religioon, keskkonnakaitse, haridus ja koolitus. Töötame ka naiste osakaalu suurendamiseks majanduslikus, poliitilises ja ühiskondlikus elus, naiste juurdepääsu haridusele ja arstiabile ning naistele suunatud projektide ja programmide suunas.

Meie ERP fraktsiooni Vahemere poliitika töörühm tahab tuua uut poliitilist hingamist Euroopa ja Vahemere piirkonna suhetesse. Rühm kohtub korrapäraselt Vahemere maade suursaadikutega, asjaomaste ELi institutsioonide ametnike ja ekspertidega, et hinnata Vahemere Liidu ja Vahemere piirkonna partnerluse raames toimuvat rühma tegevust ning tugevdada meie poliitilisi suhteid Vahemere lõunapoolsete riikide ja samalaadsete poliitiliste positsioonide ja väärtustega rühmade vahel. Samuti korraldame piirkonna riikides konverentse, kuulamisi ja teabekogumismissioone.

Seotud väljaanded

2 / 2

Muu seotud teave

2 / 2