Polityka śródziemnomorska

Współpraca między UE a krajami śródziemnomorskimi opiera się na procesie barcelońskim, który został wprowadzony w 1995 r. wraz z podpisaniem deklaracji barcelońskiej. Partnerstwo odnowiono 13 lipca 2008r. dzięki inauguracji Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.

Wyjątkowy i ambitny proces barceloński stanowi punkt zwrotny w stosunkach Euro-Śródziemnomorskich. Nowe stosunki regionalne opierają się na szerokich ramach relacji politycznych, gospodarczych i społecznych między UE, a partnerami południowego regionu Morza Śródziemnego. Stosunki te mają wymiar parlamentarny, reprezentowany przez Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Regionu Morza Śródziemnomorza (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


Grupa EPL uważa, że zaawansowana polityka sąsiedztwa ma kluczowe znaczenie, przyczyniając się do lepszego zrozumienia pomiędzy UE, a jej śródziemnomorskimi partnerami. Opowiadamy się za śródziemnomorską polityką opartą na solidarności, zdolną do sprostania licznym wyzwaniom związanym z pokojem, stabilnością, nielegalną migracją, walką z terroryzmem, bezpieczeństwem, wzajemnym zrozumieniem i poszanowaniem praw człowieka.

Współpracujemy z naszymi śródziemnomorskimi partnerami w celu określenia priorytetów w obszarach takich jak migracja, religia, ochrona środowiska, edukacja i szkolenia. Pracujemy również na rzecz udziału kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, dostępu kobiet do edukacji i opieki medycznej oraz projektów i programów skierowanych do kobiet.

Nasza Grupa Robocza EPL ds. polityki śródziemnomorskiej jest zaangażowana we wprowadzenie ożywienia politycznego w stosunkach Euro-Śródziemnomorskich. Grupa ta regularnie spotyka się z ambasadorami krajów śródziemnomorskich, przedstawicielami odpowiednich instytucji UE i ekspertów, aby ocenić działalność Grupy w związku z UfM-PA i wzmocnić nasze stosunki polityczne z południowymi krajami śródziemnomorskimi i grupami o podobnych stanowiskach politycznych i wartościach. Organizujemy również konferencje, debaty i delegacje rozpoznawcze w krajach regionu.

Powiązane publikacje

2 / 2

więcej na temat