Μεσογειακή πολιτική

Η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Μεσογείου βασίζεται στη Διαδικασία της Βαρκελώνης, η οποία ξεκίνησε το 1995 με την υπογραφή της Διακήρυξης της Βαρκελώνης. Η εταιρική σχέση ανανεώθηκε με τα εγκαίνια της Ένωσης για τη Μεσόγειο στις 13 Ιουλίου 2008.

Μοναδική και φιλόδοξη, η Διαδικασία της Βαρκελώνης αποτελεί κομβικό σημείο στις ευρωμεσογειακές σχέσεις. Η νέα περιφερειακή σχέση βασίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της Νότιας Μεσογείου, την οποία αντιπροσωπεύει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM-PA).

Close-up of an olive tree in the sunset


Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί θεμελιώδη μια προηγμένη πολιτική γειτονίας, που να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών εταίρων της. Προωθούμε μια μεσογειακή πολιτική βασισμένη στην αλληλεγγύη, ικανή να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις της ειρήνης, της σταθερότητας, της παράνομης μετανάστευσης, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της ασφάλειας, της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνεργαζόμαστε με τους μεσογειακούς εταίρους μας για να καθορίσουμε προτεραιότητες σε τομείς όπως η μετανάστευση, η θρησκεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Επίσης, συνεργαζόμαστε για τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη, καθώς και για σχέδια και προγράμματα που απευθύνονται σε εκείνες.

Η Ομάδα Εργασίας μας του ΕΛΚ για την Μεσογειακή Πολιτική δεσμεύεται να φέρει νέα πολιτική πνοή στις ευρωμεσογειακές σχέσεις. Συνεδριάζει τακτικά με τους Πρέσβεις των Μεσογειακών χωρών, αξιωματούχους από τα σχετικά θεσμικά όργανα και εμπειρογνώμονες της ΕΕ για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες της Κ.Ο. που σχετίζονται με την Ένωση για τη Μεσόγειο και για να ενισχύσει τις πολιτικές μας σχέσεις με τα κόμματα και τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νότιας Μεσογείου με παρόμοιες πολιτικές θέσεις και αξίες. Διοργανώνουμε επίσης διασκέψεις, ακροάσεις και διερευνητικές αποστολές στις χώρες της περιοχής.

Σχετικές εκδόσεις

Άλλα συναφή περιεχόμενα