Viduržemio jūros regiono politika

Bendradarbiavimas tarp ES ir Viduržemio jūros regiono šalių prasidėjo Barselonos proceso pasėkoje 1995 m., pasirašius Barselonos deklaraciją. Partnerystė buvo atnaujinta 2008 m. liepos 13 d., įkūrus Viduržemio jūros šalių sąjungą.

Išskirtinis ir ambicingas Barselonos procesas buvo esminis posūkis Europos ir Viduržemio jūros šalių santykiuose. Naujųjų regioninių santykių pagrindas yra plataus masto politinių, ekonominių ir socialinių santykių sistema tarp ES ir Vakarinių Viduržemio jūros valstybių partnerių, turinti parlamentinę dimensiją, kurią atstovauja Viduržemio jūros šalių sąjungos parlamentinė asamblėja.

Close-up of an olive tree in the sunset


ELP frakcija mano, kad pažangi kaimynystės politika yra labai svarbi, nes ji prisideda prie geresnio tarpusavio supratimo tarp ES ir jos Viduržemio jūros partnerių. Mes pasisakome už solidarumu grindžiamą Viduržemio jūros regiono politiką, pajėgia susidoroti su daugialypiais taikos, stabilumo, nelegalios migracijos, kovos su terorizmu, saugumo, bendro supratimo ir pagarbos žmogaus teisėms iššūkiais.

Su Viduržemio jūros valstybėmis partnerėmis mes dirbame, siekdami įvardinti prioritetus tokiose srityse, kaip migracija, religija, aplinkos apsauga, švietimas ir mokslas. Mes taip pat skatiname su moterų dalyvavimą ekonomikoje, politiniame ir socialiniame gyvenime, jų galimybes siekti mokslo ir medicininės priežiūros moterims skirtais projektais ir programomis.

Mūsų Viduržemio jūros regiono politikos darbo grupė yra pasirengusi įpūsti šviežios politinės gyvybės į Europos ir Viduržemio jūros valstybių santykius. Ji reguliariai susitinka su Viduržemio jūros valstybių ambasadoriais, ES institucijų pareigūnais ir ekspertais, kad įvertintų Frakcijos veiklą Parlamentinėje asamblėjoje ir sustiprintų politinius ryšius su pietų Viduržemio jūros valstybių panašaus politinio požiūrio ir vertybių partijomis ir frakcijomis. Regiono šalyse mes taip pat rengiame konferencijas, klausymus ir faktų nustatymo misijas.

Susiję leidiniai

2 / 2

Kitas susijęs turinys

Žmonių grupė miestas
video
Skaityti daugiau
Capsized wooden boats
podcast
Skaityti daugiau

2 / 2