Krajiny rozšírenia

Rozšírenie je jedným z najväčších príbehov o úspechu EÚ, ktoré podporuje stabilitu a prosperitu na kontinente a zároveň upevňuje spoločné zásady slobody, demokracie, právneho štátu a trhového hospodárstva. Ako dôležitý nástroj na presadzovanie európskych hodnôt, rozširovanie prehlbuje Úniu a zbližuje krajiny.

Krajiny juhovýchodnej Európy sú súčasťou procesu rozširovania EÚ, ktorý ponúka perspektívu členstva v EÚ od júna 2013, keď Európska rada v Solúne potvrdila, že budúcnosť krajín západného Balkánu leží v rámci zjednotenej Európy. Úspešné pristúpenie Chorvátska, ktoré vstúpilo v júli 2013, dokazuje, že dvere zostávajú otvorené všetkým európskym krajinám, ktoré sú schopné splniť kodanské kritériá.

Hands holding a painting of the European flag


Skupina EĽS je pevne presvedčená, že politika rozširovania by mala zostať silnou politickou pákou a že by sme mali naďalej posudzovať každú kandidátsku krajinu na základe jej vlastných zásluh a zabezpečiť jej dodržiavanie kodanských kritérií. Taktiež veríme, že proces členstva by mal zvážiť schopnosť absorbcie EÚ a sprístupniť európsky sen ostatným európskym krajinám. Skupina EĽS podporuje dôkladnú a účinnú analýzu dôsledkov rozšírenia.

Cieľom našej pracovnej skupiny pre rozšírenie EĽS je preukázať nepretržitú podporu našej skupiny v procese rozširovania EÚ, povzbudiť politické strany a inštitúcie, aby uskutočnili potrebné reformy umožňujúce vstup do EÚ a podporovať organizácie občianskej spoločnosti a širšie obyvateľstvo v ich snahách o vstup do EÚ. Nasa pracovna skupina pre rozsirenie sa pravidelne stretáva s veľvyslancami krajín západného Balkánu a organizuje vyšetrovacie misie, na ktorých sa naši členovia stretávajú s dôležitými zainteresovanými stranami.

Kazdy rok organizujeme aj významnú konferenciu o krajinách západného Balkánu s politickými predstaviteľmi EĽS z regiónu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a Martens Center.

Súvisiace publikácie

0 / 0

iný relevantný obsah