Страните от разширяването

Разширяването е един от най-големите успехи в историята на ЕС. То насърчава стабилността и просперитета на континента, като същевременно се консолидират общите принципи на свобода, демокрация, правова държава и пазарна икономика. Като съществен инструмент за популяризиране на европейските ценности, разширяването задълбочава Съюза, като обединява държавите.

Страните от Югоизточна Европа са част от процеса на разширяване на ЕС, който предлага перспектива за членство в ЕС от юни 2013, когато Европейският съвет в Солун потвърди, че бъдещето на страните от Западните Балкани се намира в Обединена Европа. Успешното присъединяване на Хърватия през юли 2013, показа, че вратата остава отворена за всички европейски страни, които са в състояние да изпълнят критериите от Копенхаген.

Hands holding a painting of the European flag


Групата на ЕНП твърдо вярва, че политиката на разширяване трябва да остане силен политически лост и че трябва да продължим да оценяваме всяка страна кандидатка по нейните заслуги, като гарантираме, че тя спазва критериите от Копенхаген. Вярваме също, че процесът на членство трябва да вземе предвид възможностите на ЕС за усвояване и превръщането на европейската мечта в достъпна такава за други европейски държави. Групата на ЕНП подкрепя щателния и ефективен анализ на последиците от разширяването.

Работната група на ЕНП по разширяването има за цел да покаже непрекъснатата подкрепа на Групата ни за процеса на разширяване на ЕС, да насърчава политическите партии и институции да направят необходимите реформи, които да дадат възможност за присъединяване към ЕС и да подкрепят организациите на гражданското общество и по-широкото население в стремежа им за присъединяване към ЕС. Работната група се среща редовно с посланиците на страните от Западните Балкани и организира проучвателни мисии, на които нашите членове се срещат с важни заинтересовани страни.

Организираме и важна конференция за Западните Балкани всяка година с политически лидери от ЕНП от региона в сътрудничество с фондация "Конрад Аденауер" и Център "Мартенс".

Свързани публикации

0 / 0

Друго свързано съдържание