Bővítési országok

A bővítés az EU egyik legnagyobb sikertörténete, a stabilitás és a jólét előmozdítása a kontinensen, miközben megszilárdítja a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság és a piacgazdaság közös elveit. Az európai értékek előmozdításának alapvető eszközeként a bővítés mélyíti az Uniót, és közelebb hozza egymáshoz az országokat.

A délkelet-európai országok részt vesznek az EU bővítési folyamatában, amely 2013 júniusától kínálja az uniós tagság lehetőségét, amikor is a thesszaloniki Európai Tanács megerősítette, hogy a nyugat-balkáni országok jövője egy egyesült Európában található. A 2013 júliusában csatlakozott Horvátország sikeres csatlakozása azt mutatja, hogy az ajtó nyitva áll minden olyan európai ország számára, amely képes teljesíteni a koppenhágai kritériumokat.

Hands holding a painting of the European flag


Az EPP Képviselőcsoport szilárd meggyőződése, hogy a bővítési politikának erős politikai mozgatórugónak kell maradnia, és továbbra is minden egyes tagjelölt országot saját érdemei alapján kell megítélnünk, így biztosítva, hogy betartsa a koppenhágai kritériumokat. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a tagfelvételi folyamatnak figyelembe kell vennie az EU felvevőképességét és az európai álmot elérhetővé tennie más európai országok számára. Az EPP Képviselőcsoport támogatja a bővítés következményeinek alapos és hatékony elemzését.

Az EPP bővítési munkacsoportunk célja annak bemutatása, hogy a Képviselőcsoportunk folyamatosan támogatja az EU bővítési folyamatát, ösztönzi a politikai pártokat és intézményeket, hogy hajtsák végre a szükséges reformokat, amelyek lehetővé teszik az uniós csatlakozást, és támogatják a civil társadalmi szervezeteket és a szélesebb lakosságot az EU-hoz való csatlakozásra irányuló törekvéseikben. A munkacsoport rendszeresen találkozik a nyugat-balkáni országok nagyköveteivel, és olyan tényfeltáró missziókat szervez, melyeken képviselőink találkoznak a fontos érdekeltekkel.

Évente szervezünk egy fontos konferenciát a Nyugat-Balkánról a régió néppárti politikai vezetőivel a Konrad Adenauer Stiftung alapítvány és a Martens Center együttműködésével.

Kapcsolódó kiadványok

0 / 0

Más kapcsolódó tartalmak