Uitbreidingslanden

Uitbreiding is een van de grootste succesverhalen van de EU: we promoten stabiliteit en voorspoed op het continent, terwijl we gemeenschappelijke principes als vrijheid, democratie, rechtspraak, en een markteconomie veiligstellen. Door Europese waarden te promoten, brengen we de Unie en de lidstaten dichter bij elkaar.

De landen uit Zuidoost-Europa maken deel uit van een Europees uitbreidingsproces dat sinds 2003 toegang bood tot EU-lidmaatschap. De Europese Raad verzekerde in Thessaloniki dat de toekomst van de Westelijke Balkan in een verenigd Europa ligt. De succesvolle toetreding van Kroatië, dat tot de EU toetrad in juli 2013, toont aan dat de deur openblijft voor elk Europees land dat aan de Kopenhagencriteria voldoet .

Hands holding a painting of the European flag


De EVP-Fractie is er stellig van overtuigd dat uitbereidingsbeleid een krachtige hefboom moet blijven en dat elke kandidaat-lidstaat op geleverde inspanningen beoordeeld moet worden. Dit om te voldoen aan de Kopenhagencriteria. Wij geloven ook dat het toetredingsproces gekoppeld moet worden aan de absorptiecapaciteit van de EU en dat de Europese droom tegelijkertijd bereikbaar is voor andere Europese landen. De EVP-Fractie steunt een grondige en efficiënte analyse van de gevolgen van uitbreidingen.

Onze EVP-werkgroep over uitbreiding wil onze blijvende steun vanuit de fractie aantonen in EU-uitbreiding. Dit om politieke partijen en instituties aan te zetten noodzakelijke hervormingen door te voeren om aan EU-toetreding te voldoen en burgerbewegingen, maar ook een breder publiek te steunen in hun wil tot aansluiting bij de EU. De werkgroep komt regelmatig samen met ambassadeurs en organisaties uit landen in de Westelijke Balkan, waar onze leden belangrijke sleutelfiguren ontmoeten.

Jaarlijks organiseren we ook een belangrijke Conferentie over de Westelijke Balkan vanuit de EVP met politieke leiders uit de regio in samenwerking met de Konrad Adenauerstichting en het Wilfried Martens Centrum.

Verwante publicaties

0 / 0

Andere gerelateerde inhoud