Laajentumismaat

Laajentuminen on yksi EU:n suurimmista menestystarinoista. Vakauden ja vaurauden edistäminen maanosassa samalla kun lujitetaan vapauden, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja markkinatalouden yhteisiä periaatteita. Laajentuminen toimii eurooppalaisten arvojen edistämisen keskeisenä välineenä, joka syventää unionia ja tuo maat lähemmäksi toisiaan.

Kaakkois-Euroopan maat ovat olleet osa EU:n laajentumisprosessia, joka on tarjonnut mahdollisuuden EU-jäsenyyteen kesäkuusta 2013 lähtien, jolloin Eurooppa-neuvosto vahvisti Thessalonikissa, että Länsi-Balkanin maiden tulevaisuus on osana yhtenäistä Eurooppaa. Kroatian onnistunut liittyminen vuonna 2013 osoittaa sen että ovi pysyy avoimena kaikille Euroopan maille, jotka pystyvät täyttämään Kööpenhaminan kriteerit.

Hands holding a painting of the European flag


Ryhmämme uskoo vakaasti, että laajentumispolitiikan on pysyttävä voimakkaana poliittisena vipuna ja että meidän on jatkossakin arvioitava kunkin ehdokasvaltion omia ansioita ja varmistettava, että ne noudattavat Kööpenhaminan kriteerejä. Uskomme myös, että jäsenyysprosessissa on otettava huomioon EU:n kyky tuoda eurooppalainen unelma muiden Euroopan maiden ulottuville. EPP-ryhmä tukee laajentumisen seurausten huolellista ja vaikuttavaa arviointia.

EPP ryhmän laajentumistyöryhmän tavoitteena on osoittaa ryhmän jatkuva tuki EU:n laajentumisprosessille, rohkaista poliittisia puolueita ja instituutioita tekemään tarvittavat uudistukset, jotka mahdollistavat EU:hun liittymisen ja tukevat kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja kansalaisia pyrkimyksissä liittyä EU:hun. Se kokoontuu säännöllisesti Länsi-Balkanin maiden suurlähettiläiden kanssa ja järjestää tiedonhankintaoperaatioita, joiden jäsenet kohtaavat tärkeitä sidosryhmiä.

Järjestämme myös vuosittain merkittävän Länsi-Balkanin konferenssin EPP-ryhmän poliittisten johtajien kanssa yhteistyössä Konrad Adenauer Säätiön ja Martens-keskuksen kanssa.

Asiaan liittyvät julkaisut

0 / 0

Muu asiaa liittyvä sisältö