Státy rozšíření

Rozšíření je jedním z největších úspěchů EU. Podporuje stabilitu a prosperitu na kontinentu a posiluje společné principy svobody, demokracie, právního státu a tržního hospodářství. Jako zásadní nástroj pro prosazování evropských hodnot rozšíření prohlubuje Unii a sbližuje státy.

Státy jihovýchodní Evropy jsou součástí procesu rozšíření EU přinášejícího vyhlídku členství v EU od června 2003 kdy Evropská rada v Soluni stvrdila, že budoucnost západního Balkánu je v jednotné Evropě. Úspěšné přistoupení Chorvatska v červenci 2013 představuje otevřené dveře pro všechny evropské státy, které naplní kodaňská kritéria.

Hands holding a painting of the European flag


Poslanecký klub ELS je přesvědčen, že politika rozšíření by měla být nadále silnou politickou pákou a že bychom měli posuzovat každou kandidátskou zemi na základě jejích vlastních zásluh a sledovat její dodržování kodaňských kritérií. Věříme zároveň, že proces rozšíření by měl zohlednit kapacitu EU začlenit další evropské státy a umožnit jim tak naplnit jejich evropský sen. Poslanecký klub ELS podporuje hloubkovou a efektivní analýzu dopadů rozšíření.

Cílem Pracovní skupiny ELS pro rozšíření je projevit naši neměnnou podporu procesu rozšíření EU, povzbuzovat politické strany a instituce v provádění reforem nezbytných pro přistoupení k EU a podporovat organizace občanské společnosti a veřejnost v jejich snahách o vstup do EU. Setkává se pravidelně s velvyslanci zemí západního Balkánu a organizuje vyšetřovací mise, během kterých se naši poslanci setkávají s významnými osobnostmi.

Každoročně také s místními polickými představiteli přidruženými k ELS a ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera a s Centrem Wilfrieda Martense organizujeme významné konference o západním Balkánu.

Související publikace

0 / 0

Další informace