Plėtros šalys

Plėtra yra viena didžiausių ES sėkmės istorijų, skatinanti žemyne stabilumą ir gerovę, tuo pačiu sustiprinanti laisvės, demokratijos ir įstatymų viršenybės ir rinkos ekonomikos bendruosius principus. Būdama europinių vertybių skatinimo pagrindinis įrankis, plėtra gilina Sąjungą ir suartina valstybes.

Pietryčių Europos šalys dalyvauja ES plėtros procese, kuris suteikia ES narystės perspektyvą, nuo tada, kai 2013 m. birželio Salonikuose Europos Vadovų Taryba  patvirtino, kad Vakarų Balkanų šalių ateitis yra vieningoje Europoje. Sėkminga Kroatijos narystė nuo 2013 m. liepos, parodė, kad durys yra atviros visoms Europos šalims, kurios pajėgios įgyvendinti Kopenhagos kriterijus.

Hands holding a painting of the European flag


ELP frakcija tvirtai įsitikinusi, kad plėtros politika turi išlikti stiprus politinis svertas. Mes ir toliau vertinsime kiekvieną šalį narę pagal jos pačios nuopelnus ir atitikimą Kopenhagos kriterijams. Mes taip pat manome, kad narystės procesas turėtų apsvarstyti ir ES galimybes priimti naujas nares bei suteikti sąlygas kitoms Europos šalims pasiekti Europos svajonę. ELP frakcija pasisako už kruopščią ir efektyvią plėtros pasekmių analizę.

Mūsų ELP Plėtros darbo grupė siekia parodyti ilgalaikę mūsų frakcijos paramą ES plėtros procesui, paraginti politines partijas ir institucijas imtis ES narystei būtinių reformų ir paremti pilietinės visuomenės organizacijas bei visuomenę jų siekyje prisijungti prie ES. Ji reguliariai susitinka su Vakarų Balkanų šalių ambasadoriais ir organizuoja faktų nustatymo misijas, kuriose EP nariai susitinka su svarbiais suinteresuotais asmenimis.

Mes taip pat kasmet su ELP politiniais lyderiais regione rengiame svarbią konferenciją apie Vakarų Balkanus, bendradarbiaudami su Konrado Adenauerio fondu ir Martenso Centru.

Susiję leidiniai

0 / 0

Kitas susijęs turinys