Kraje objęte procesem rozszerzenia

Rozszerzenie jest jednym z największych sukcesów UE, promującym stabilność i dobrobyt na kontynencie, jednocześnie wzmacniającym wspólne zasady wolności, demokracji, praworządności i gospodarki rynkowej. Jako podstawowe narzędzie promowania wartości europejskich, rozszerzenie pogłębia Unię, zbliżając kraje do siebie.

Kraje Europy Południowo-Wschodniej są częścią procesu rozszerzenia UE, oferującego perspektywę członkostwa w UE od czerwca 2013 r., kiedy to Rada Europejska w Salonikach potwierdziła, że przyszłość krajów Bałkanów Zachodnich leży w zjednoczonej Europie. Pomyślne przystąpienie Chorwacji do UE w lipcu 2013 r., pokazuje, że drzwi pozostają otwarte dla wszystkich krajów europejskich, które są w stanie spełnić kryteria kopenhaskie.

Hands holding a painting of the European flag


Grupa EPL jest głęboko przekonana, że polityka rozszerzenia powinna pozostać silną dźwignią polityczną i że powinniśmy nadal oceniać każde państwo kandydujące na podstawie jego własnych zasług, zapewniając, że będzie ono zgodne z kryteriami kopenhaskimi. Uważamy również, że proces przyjmowania do UE powinien uwzględnić zdolność UE do absorpcji i udostępniania europejskiego marzenia innym krajom europejskim. Grupa EPL popiera skrupulatną i skuteczną analizę skutków rozszerzenia.

Nasza Grupa Robocza EPL ds. Rozszerzenia jest dowodem nieustającego wsparcia ze strony Grupy dla procesu rozszerzenia UE. Ma także na celu zachęcenie partii politycznych i instytucji do przeprowadzenia niezbędnych reform umożliwiających przystąpienie do UE oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zwykłych obywateli w ich dążeniach do członkostwa w UE.  Grupa Robocza regularnie spotyka się z ambasadorami krajów Bałkanów Zachodnich i organizuje misje rozpoznawcze, w ramach których nasi posłowie spotykają się z ważnymi w tym procesie aktorami.

Co roku we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera (KAS) i Martens Centre organizujemy również ważną konferencję na temat Bałkanów Zachodnich, z udziałem liderów politycznych EPL z regionu.

Powiązane publikacje

0 / 0

więcej na temat