Udvidelse af EU

Udvidelsesprocessen er en af EU’s største succeshistorier, det har fremmet stabilitet og velstand på kontinentet og konsolideret de fælles principper om frihed, demokrati, retsstaten og markedsøkonomi såvel som at fremme stabilitet og velstand på kontinentet. Som et afgørende redskab i at fremme europæiske værdier, gør det unionen dybere og bringer landene tættere sammen.

Landene i Sydøsteuropa har være en del af EU udvidelsesprocessen der har EU medlemskabet som perspektiv siden Det Europæiske Råd i Thessaloniki (juni 2003) bekræftede, at fremtiden for landene i det vestlige Balkan ligger i et forenet Europa. Kroatiens succesfulde tiltrædelse i juli 2013, viser, at døren forsat står åben for alle europæiske lande, der opfylder Københavnerkriterierne.

Hands holding a painting of the European flag


EPP-Gruppen står fast på, at udvidelsespolitikken fortsat skal være et magtfuldt politisk instrument og at vi skal fortsætte med at vurdere hvert kandidatlande på dets egne resultater og sikre at det lever op til Københavnerkriterierne. Vi mener også, at medlemsskabsprocessen bør tage hensyn til EU’s kapacitet til at absorbere nye medlemmer og mulighed for at gøre den europæiske drøm tilgængelig for andre europæiske lande. EPP-Gruppen går ind for en grundig analyse af udvidelsens konsekvenser.

EPP-Gruppens arbejdsgruppe om EU-udvidelser sigter på at vise vores gruppes fortsatte støtte til EU’s udvidelsesproces og at opmuntre politiske partier og institutioner til at gennemføre de nødvendige reformer der gør optagelse i EU mulig og støtte civilsamfundets organisationer og den bredere befolknings forhåbninger om EU medlemskab. Den mødes jævnligt med ambassadørerne fra landene i det vestlige Balkan og organiserer fact-finding missioner, hvor vores medlemmer mødes med vigtige stakeholders.

Hvert år afholder vi også en vigtig konference om det vestlige Balkan med deltagelse af EPP politiske ledere fra regionen i samarbejde med Konrad Adenauer Stiftelsen og Martens Centre.

Beslægtede udgivelser

0 / 0

Andet relateret indhold