Laienemisriigid

Laienemine on üks ELi suurimatest edulugudest, edendades mandril stabiilsust ja jõukust, ühendades samal ajal vabaduse, demokraatia, õigusriigi ja turumajanduse ühised põhimõtted. See on oluline Euroopa väärtuste edendamisel, süvendades liitu ja tuues riigid üksteisele lähemale.

Kagu-Euroopa maad osalevad neile ELi liikmeks saamise perspektiivi pakkuvas laienemisprotsessis, 2013 juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel Thessalonikis kinnitati taas, et Lääne-Balkani riikide tulevik on ühinenud Euroopas. Horvaatia edukas ühinemine, mis liitus 2013. aasta juulis, näitab, et uks jääb avatuks kõigile Euroopa riikidele, kes suudavad täita Kopenhaageni kriteeriume.

Hands holding a painting of the European flag


Usume kindlalt, et laienemispoliitika peaks jääma jõuliseks poliitiliseks vahendiks ja et me peaksime iga kandidaatriiki eraldi hindama, tagades, et ta järgib Kopenhaageni kriteeriume. Samuti usume, et liikmelisuse protsess peaks arvestama ELi võimet võtta vastu ja muuta Euroopa unistus kättesaadavaks teistele Euroopa riikidele. Toetame laienemise tagajärgede täpset ja tõhusat analüüsi.

Meie ERP fraktsiooni laienemisrühma töörühm soovib näidata, et meie fraktsioon toetab jätkuvalt ELi laienemisprotsessi, et julgustada erakondi ja institutsioone tegema vajalikke reforme, mis võimaldavad ELiga ühinemist, ning toetada kodanikuühiskonna organisatsioone ja laiemat elanikkonda nende püüdlustes ELiga ühineda. Töörühm kohtub regulaarselt Lääne-Balkani riikide suursaadikutega ja korraldab teabekogumismissioone, kus meie liikmed kohtuvad oluliste sidusrühmadega.

Korraldame igal aastal olulise konverentsi Lääne-Balkani riikidega, kus osalevad piirkonna ERP poliitilised juhid koostöös Konrad Adenauer Fondi ja Martensi keskusega.

Seotud väljaanded

0 / 0

Muu seotud teave