Χώρες διεύρυνσης

Η διεύρυνση είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ, προάγοντας τη σταθερότητα και την ευημερία στην ήπειρο, ενώ εδραιώνει τις κοινές αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της οικονομίας της αγοράς. Ως ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, η διεύρυνση δημιουργεί στένες σχέσεις στην Ένωση, φέρνοντας τις χώρες πιο κοντά.

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ που προσφέρει την προοπτική ένταξης στην ΕΕ από τον Ιούνιο του 2003, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε ότι το μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Η επιτυχής προσχώρηση της Κροατίας, η οποία έγινε μέλος τον Ιούλιο του 2013, αποδεικνύει ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Hands holding a painting of the European flag


Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ πιστεύει ακράδαντα ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να παραμείνει ισχυρός πολιτικός μοχλός και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κρίνουμε κάθε υποψήφια χώρα με βάση τα δικά της πλεονεκτήματα, εξασφαλίζοντας ότι πληρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Πιστεύουμε, επίσης, ότι η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να εξετάσει την ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει και να καταστήσει το ευρωπαϊκό όνειρο προσιτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει την σχολαστική και αποτελεσματική ανάλυση των συνεπειών της διεύρυνσης.

Η Ομάδα Εργασίας μας του ΕΛΚ για τη Διεύρυνση στοχεύει να επιδείξει τη συνεχή στήριξη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, να ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα και τα θεσμικά όργανα να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν την ένταξη στην ΕΕ και να στηρίξει τις οργανωμένες κοινωνίες των πολιτών και τον ευρύτερο πληθυσμό στις προσδοκίες τους για ένταξη στην ΕΕ. Συναντιέται τακτικά με τους πρέσβεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και διοργανώνει διευρυντικές αποστολές, στις οποίες τα μέλη μας συναντώνται με σημαντικούς φορείς.

Διοργανώνουμε επίσης κάθε χρόνο ένα σημαντικό Συνέδριο για τα Δυτικά Βαλκάνια με τους πολιτικούς ηγέτες του ΕΛΚ από την περιοχή, σε συνεργασία με το Konrad Adenauer Stiftung και το Martens Centre.

Σχετικές εκδόσεις

0 / 0

Άλλα συναφή περιεχόμενα