Daňové otázky

FISC

Podvýbor pre daňové záležitosti (FISC), zriadený v rámci Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON), sa bude zaoberať všetkými otázkami týkajúcimi sa daní.

Skupina PPE očakáva, že dôležité otázky, ako je zdaňovanie digitálneho sveta, ovplyvnia prácu podvýboru. Spôsob, akým dnes zdaňujeme spoločnosti, je veľmi závislý od fyzickej prítomnosti, ktorý nie je vhodný na daný účel pre digitálnu éru, v ktorej žijeme dnes. V ideálnom prípade potrebujeme medzinárodnú spoluprácu v rámci OECD, aby sme dosiahli koherentný spôsob zdaňovania napríklad veľkých technologických spoločností z USA, ako sú Google, Amazon, Facebook a Apple, ale ak sa nedosiahne žiadna širšia medzinárodná dohoda, mali by sme byť pripravení nájsť riešenie v Európskej únii. V rámci práce podvýboru sa osobitná pozornosť bude venovať aj boju proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj finančnej transparentnosti na daňové účely.

Podvýbor pre daňové záležitosti má 30 členov, pričom 8 členov je zo skupiny PPE.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result