Co oferujemy

Nasze pięciomiesięczne staże oferują wyjątkową okazję do poznania w jaki sposób funkcjonuje Parlament Europejski. Co więcej, stażyści uczestniczą w jednym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas stażu, jego uczestnicy są mentorowani przez administratora z naszego Sekretariatu.

Oferujemy pięciomiesięczne staże dla obywateli UE i kandydatów z krajów stowarzyszonych i kandydujących. Ponadto, w wyjątkowych przypadkach, oferujemy możliwość stażu  również obywatelom z innych krajów.

Jako pracodawca wyznający zasadę  równych szans, zachęcamy także osoby niepełnosprawne do składania wniosków.

Wsparcie finansowe

Grupa EPL pokrywa koszty zakwaterowania w Brukseli w postaci comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1300 euro. Zapewniamy również pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w Strasburgu.

Pomimo, że oferujemy ubezpieczenie od wypadków, przed rozpoczęciem stażu należy wykupić własne ubezpieczenie chorobowe.

Kto może aplikować

Możesz ubiegać się o płatny staż, o ile:

  • Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego lub kandydującego.
  • Masz wykształcenie wyższe, ukończone trzy lata studiów (co najmniej sześć semestrów) na uniwersytecie lub w równoważnym instytucie szkolnictwa wyższego lub posiadasz zaświadczenie wydane przez uniwersytet potwierdzające, że staż jest wymagany w ramach studiów.
  • Znasz dobrze dwa oficjalne języki UE, z których jeden to angielski, francuski lub niemiecki. Jeśli pochodzisz z kraju spoza UE, wymagana jest znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków roboczych (na poziomie B2 lub wyższym).
  • Nie otrzymałeś/aś wcześniej oferty płatnego stażu w żadnej instytucji UE,  a od czasu ukończenia studiów nie podjąłeś/aś pracy zarobkowej.
Jak złożyć aplikację

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikacją o staż, wypełnij nasz formularz online.

Ważna informacja: Przed złożeniem aplikacji powinieneś/powinnaś przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak listy polecające i kopie dyplomów - szczegóły znajdziesz w opisie kandydata.

Więcej informacji o stażach w Grupie EPL znajdziesz w Regulaminie.

Aktualne oferty

REF.
JOB DESCRIPTION
DEADLINE
REF. 2019/STG/Photo/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/SM/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/ICT/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019

Erasmus dla młodych posłów

Sieć Young Member Network (YMN) uruchomiła program Erasmus dla młodych posłów (Young MP Erasmus), mając na uwadze dwa cele: zbliżenie polityków krajowych i europejskich oraz stworzenie sieci młodych polityków, którzy będą współpracować na rzecz budowania przyszłości Europy.

Program Erasmus dla młodych posłów daje młodym posłom z siostrzanych partii EPL szansę poznania jak działa Parlament Europejski i jak powstaje prawo w UE. Uczestnicy spędzają tydzień w Brukseli współpracując z młodymi posłami do PE na określony temat związany z ich codzienną pracą. Biorą udział w spotkaniach Grupy, posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych oraz spotykają się z wpływowymi osobami, decydentami, głosującymi i dziennikarzami. Jest to wyjątkowa okazja do wymiany pomysłów i rozwijania osobistych relacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikacją, wyślij do nas e-mail na adres epp-youngmembers@europarl.europa.eu, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sieć Young Members Network (YMN) z ramienia Grupy EPL pokrywa koszty zakwaterowania i podróży.

2 kobiety uśmiechają się patrząc na ekran laptopa

Stypendium badawcze

Nasz program stypendialny ma na celu pomóc badaczom zainteresowanym historią, rolą i wpływem chrześcijańskiej demokracji na proces integracji europejskiej rozszerzyć swoje badania. Oferowany raz w roku daje badaczom dostęp do podstawowych źródeł w Archiwach Historycznych Unii Europejskiej we Florencji, archiwach Grupy EPL w Brukseli i / lub w Fundacji Konrada Adenauera (KAS) w Sankt Augustin, niedaleko Bonn.

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikacją, złóż wniosek najpóźniej do końca maja, a my powiadomimy Cię przed końcem lipca o decyzji. Wybrani kandydaci otrzymają stypendium badawcze w wysokości 5000 euro na pokrycie wydatków związanych z dostępem do podstawowych źródeł badań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej corocznej dotacji na badania, sprawdź: Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

Zbliżenie na kolorowe teczki wiszące w szafce na dokumenty