Historyczne porozumienie w sprawie nowych europejskich przepisów migracyjnych

20.12.2023 8:08

Historyczne porozumienie w sprawie nowych europejskich przepisów migracyjnych

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Φωτογραφία μεταναστών

"Po latach politycznego impasu, uzgodniliśmy dziś wspólną europejską odpowiedź na wyzwanie, jakim jest migracja. Nowe przepisy pozwolą nam odzyskać kontrolę nad naszymi granicami zewnętrznymi i zmniejszyć presję migracyjną w kierunku UE. Nie byłoby to możliwe bez Grupy EPL. Byliśmy konstruktywną i jednoczącą siłą podczas negocjacji" - wyjaśnił eurodeputowany Grupy EPL Tomas Tobé, główny negocjator Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy o zarządzaniu migracją.

Jego oświadczenie pojawiło się po tym, jak negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich uzgodnili pakt migracyjny, zestaw pięciu nowych przepisów mających na celu lepszą kontrolę przepływów migracyjnych do Europy.

"Pakt ma na celu odzyskanie kontroli nad granicami UE. To rządy UE, a nie przemytnicy, decydują o tym, kto wjeżdża do Europy. W tym celu każda część paktu migracyjnego jest równie ważna. Nowe zasady Eurodac pozwolą na właściwą identyfikację, pomagając zapobiegać nielegalnej migracji i nieautoryzowanemu przemieszczaniu się między krajami UE. Tymczasem nowe zharmonizowane przepisy dotyczące kontroli bezpieczeństwa będą skutecznie sprawdzać wszystkich nielegalnych przybyszów na zewnętrznych granicach UE. Nagranicach zewnętrznych dokonane zostanie wyraźne rozróżnienie między tymi, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej, a tymi, którzy jej nie potrzebują. Ci, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i ci, których wnioski o ochronę międzynarodową mają niewielkie szanse powodzenia, będą musieli przejść przez procedurę graniczną, zapewniając wsparcie tym, którzy rzeczywiście potrzebują ochrony i skuteczny powrót tych, którzy jej nie potrzebują" - powiedział Jeroen Lenaers, rzecznik EPL ds. wewnętrznych.

"Żaden kraj UE nie może sam stawić czoła wyzwaniu migracyjnemu. Dlatego teżpoprawiliśmy zasady dotyczące odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosków o azyl i ustanawiamy stały mechanizm solidarności, który zapewnia prawdziwą i znaczącą solidarność oraz pozwala na elastyczny wkład rządów UE, uznającpowagę naszej wspólnej odpowiedzialności" - dodał Tobé.

"Kryzys migracyjny jest wspólnym europejskim wyzwaniem, które musimy razem odpowiedzialnie podjąć. Pilnie wprowadźmy w życie te nowe przepisy. Musimy zapewnić, że nasz wspólny europejski system migracyjny i azylowy może funkcjonować prawidłowo przez cały czas i być gotowy na wszelkie wyzwania, jakie przyniesie przyszłość" - podsumował Lenaers.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat