Historiallinen sopimus uusista EU:n maahanmuuttosäännöistä

20.12.2023 8:08

Historiallinen sopimus uusista EU:n maahanmuuttosäännöistä

Tärkeä huomio
Tämä asiakirja on käännetty automaattisesti.
Näytä alkuperäinen versio
Φωτογραφία μεταναστών

"Vuosien poliittisen umpikujan jälkeen olemme tänään päässeet yhteisymmärrykseen yhteisestä eurooppalaisesta vastauksesta muuttoliikkeen haasteeseen. Uusien sääntöjen ansiosta voimme palauttaa ulkorajojemme hallinnan ja vähentää EU:hun kohdistuvaa muuttopainetta. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman PPE-ryhmää. Olemme toimineet rakentavana ja yhdistävänä voimana koko neuvottelujen ajan", selitti EPP-ryhmän Euroopan parlamentin jäsen Tomas Tobé, joka on Euroopan parlamentin pääneuvottelija muuttoliikkeen hallintaa koskevasta laista.

Hänen lausuntonsa tuli sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden neuvottelijat olivat päässeet yhteisymmärrykseen maahanmuuttosopimuksesta, joka koostuu viidestä uudesta laista, joilla pyritään valvomaan paremmin Eurooppaan suuntautuvia muuttovirtoja.

"Sopimuksen tarkoituksena on palauttaa EU:n rajojen valvonta. EU:n hallitusten, ei salakuljettajien, tehtävänä on päättää, kuka tulee Eurooppaan. Tämän vuoksi maahanmuuttosopimuksen jokainen osa on yhtä tärkeä. Uudet Eurodac-säännöt mahdollistavat asianmukaisen tunnistamisen, mikä auttaa estämään laitonta maahanmuuttoa ja luvatonta liikkumista EU-maiden välillä. Samaan aikaan uudet yhdenmukaistetut turvatarkastuksia koskevat säännöt tarkastavat tehokkaasti kaikki laittomasti EU:n ulkorajoilla saapuvat henkilöt.Ulkorajoilla tehdään selvä ero kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien ja muiden kuin kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien välillä. Turvallisuutta uhkaavien ja niiden, joiden kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset eivät ole kovin todennäköisiä, on läpäistävä rajamenettely, jotta voidaan varmistaa, että suojelua todella tarvitsevia tuetaan ja että ne, jotka eivät tarvitse suojelua ,palautetaan tehokkaasti ", sanoi Euroopan parlamentin jäsen ja PPE:n sisäasioiden tiedottaja Jeroen Lenaers.

"Yksikään EU-maa ei voi vastata maahanmuuttohaasteeseen yksin. Siksi olemmeparantaneetturvapaikkahakemusten käsittelyvastuuta koskevia sääntöjä ja olemme perustam assa pysyvää solidaarisuusmekanismia, joka tarjoaa todellista ja mielekästä solidaarisuutta ja mahdollistaa EU:n hallitusten joustavan osallistumisen, koskayhteinen vastuumme on vakava", Tobé lisäsi.

"Maahanmuuttokriisi on yhteinen eurooppalainen haaste, joka meidän on kannettava vastuullisesti yhdessä. Pannaan nyt kiireesti täytäntöön nämä uudet lait. Meidän on varmistettava, että yhteinen eurooppalainen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmämme toimii aina moitteettomasti ja on valmis vastaamaan kaikkiin tuleviin haasteisiin", Lenaers totesi lopuksi.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 178 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö