Ajalooline kokkulepe uute Euroopa rändereeglite kohta

20.12.2023 8:08

Ajalooline kokkulepe uute Euroopa rändereeglite kohta

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Φωτογραφία μεταναστών

"Pärast aastaid kestnud poliitilist ummikseisu oleme täna kokku leppinud Euroopa ühises vastuses rändeprobleemile. Uued eeskirjad võimaldavad meil taastada kontrolli oma välispiiride üle ja vähendada rändesurvet ELi suunas. See ei oleks olnud võimalik ilma EPP fraktsioonita. Me oleme olnud konstruktiivseks ja ühendavaks jõuks kogu läbirääkimiste vältel," selgitas EPP fraktsiooni liige Tomas Tobé, kes on Euroopa Parlamendi peamine läbirääkija rände haldamise seaduse üle.

Tema avaldus tehti pärast seda, kui Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkijad leppisid kokku rändepaktis, mis koosneb viiest uuest seadusest, et paremini kontrollida Euroopasse suunduvaid rändevooge.

"Paktiga soovitakse taastada kontroll ELi piiride üle. ELi valitsused, mitte salakaubavedajad, peavad otsustama, kes Euroopasse siseneb. Selleks on rändepakti iga osa võrdselt oluline. Uued Eurodaci eeskirjad võimaldavad nõuetekohast identifitseerimist, mis aitab vältida ebaseaduslikku rännet ja loata liikumist ELi riikide vahel. Samal ajal kontrollivad uued ühtlustatud turvakontrolli eeskirjad tõhusalt kõiki ebaseaduslikult saabujaid ELi välispiiril.Välispiiridel tehakse selget vahet neil, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, ja neil, kes seda ei vaja. Need, kes kujutavad endast ohtu julgeolekule, ja need, kelle rahvusvahelise kaitse taotluste rahuldamise tõenäosus on väike, peavad läbima piiriprotseduuri, mis tagab toetuse neile, kes tõesti kaitset vajavad, ja tõhusa tagasisaatmise neile, kes seda ei vaja ," ütles Euroopa Parlamendi liige ja Euroopa Rahvapartei siseasjade eestkõneleja Jeroen Lenaers.

"Ükski ELi riik ei suuda üksi rändeprobleemiga toime tulla. Seepärast olemeparandanud eeskirju, mis käsitlevad vastutust varjupaigataotluste läbivaatamise eest, ning oleme loom as alalist solidaarsusmehhanismi, mis pakub tõelist ja sisulist solidaarsust ning võimaldab ELi valitsuste paindlikku panust, tunnistadesmeie ühise vastutuse tõsidust," lisas Tobé.

"Rändekriis on Euroopa ühine väljakutse, mida me peame ühiselt ja vastutustundlikult kandma. Rakendagem nüüd kiiresti need uued õigusaktid. Peame tagama, et meie ühine Euroopa rände- ja varjupaigasüsteem saaks igal ajal korralikult toimida ja olla valmis, milliseid väljakutseid tulevik ka ei tooks," lõpetas Lenaers.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave