Historisk aftale om nye europæiske migrationsregler

20.12.2023 8:08

Historisk aftale om nye europæiske migrationsregler

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Φωτογραφία μεταναστών

"Efter flere års politisk dødvande er vi i dag blevet enige om et fælles europæisk svar på migrationsudfordringen. De nye regler vil give os mulighed for at genvinde kontrollen over vores ydre grænser og reducere migrationspresset mod EU. Dette ville ikke have været muligt uden EPP-gruppen. Vi har været en konstruktiv og samlende kraft under hele forhandlingsforløbet," forklarer Tomas Tobé, MEP for EPP-gruppen og Europa-Parlamentets hovedforhandler af loven om migrationsstyring.

Hans udtalelse kommer, efter at forhandlere fra Europa-Parlamentet og medlemslandene er blevet enige om Migrationspagten, et sæt af fem nye love, der skal give bedre kontrol over migrationsstrømmene til Europa.

"Pagten har til hensigt at genvinde kontrollen over EU's grænser. Det er op til EU's regeringer, ikke menneskesmuglere, at bestemme, hvem der kommer ind i Europa. Derfor er alle dele af migrationspagten lige vigtige. Nye Eurodac-regler giver mulighed for korrekt identifikation og hjælper med at forhindre irregulær migration og uautoriseret bevægelse mellem EU-landene. Samtidig vil nye harmoniserede regler for sikkerhedstjek effektivt screene alle irregulære ankomster ved EU's ydre grænser. Ved de ydregrænser vil der blive skelnet klart mellem dem, der har behov for international beskyttelse, og dem, der ikke har. Dem, der udgør en trussel mod sikkerheden, og dem, hvis ansøgninger om international beskyttelse har ringe chancer for at blive godkendt, skal igennem en grænseprocedure, der sikrer støtte til dem , der virkelig har brug for beskyttelse, og effektiv tilbagesendelse af dem, der ikke har," siger Jeroen Lenaers, MEP og EPP's talsmand for indre anliggender.

"Intet EU-land kan klare migrationsudfordringen alene. Derfor har viforbedret reglerne for ansvaret for behandlingen af asylansøgninger, og vi opretter en permanent solidaritetsmekanisme, der giver reel og meningsfuld solidaritet og giver mulighed for fleksible bidrag fra EU's regeringer ierkendelseaf alvoren af vores fælles ansvar," tilføjede Tobé.

"Migrationskrisen er en fælles europæisk udfordring, som vi må tage ansvar for sammen. Lad os nu hurtigst muligt implementere disse nye love. Vi er nødt til at sikre, at vores fælles europæiske migrations- og asylsystem til enhver tid kan fungere ordentligt og være klar til alle de udfordringer, fremtiden bringer," slutter Lenaers.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold