Zmusić Rosję do zapłacenia całego rachunku za zniszczenia na Ukrainie

23.04.2024 12:17

Zmusić Rosję do zapłacenia całego rachunku za zniszczenia na Ukrainie

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Ukraina (121320)

Wszystkie rosyjskie zamrożone aktywa, a nie tylko generowane przez nie zyski, powinny zostać wykorzystane do sfinansowania reparacji za szkody wojenne wyrządzone Ukrainie. Zamiast polegać wyłącznie na sankcjach, UE powinna również rozważyć międzynarodowo uznane środki zaradcze. Są to narzędzia polityczne, które pozwalają państwom członkowskim na zajęcie zamrożonych aktywów, które można wykorzystać do odbudowy Ukrainy.

Jest to przesłanie, jakie Grupa EPL chce przekazać przed dzisiejszą debatą plenarną w sprawie wykorzystania rosyjskich zamrożonych aktywów w celu wsparcia zwycięstwa i odbudowy Ukrainy.

"Każdy dzień przynosi Ukrainie nowe szkody, a ich wysokość znacznie przekracza 400 miliardów euro, które Ukraina udokumentowała do tej pory. Należy wprowadzić innowacyjny i skuteczny mechanizm, aby umożliwić Ukraińcom odbudowę ich kraju. Rosja ma prawny obowiązek w pełni zrekompensować Ukrainie szkody wyrządzone podczas wojny" - podkreśla Andrius Kubilius, rzecznik Parlamentu Europejskiego ds. Rosji.

Według najnowszych szacunków, środki rozważane obecnie w UE byłyby w stanie wygenerować jedynie około 1,7-3,6 mld euro, podczas gdy zamrożone rosyjskie aktywa finansowe w Europie wynoszą prawie 300 mld euro. Wynika to z faktu, że proponowany mechanizm prawny nie pozwala na konfiskatę ze względu na międzynarodową zasadę immunitetu prawnego mającego zastosowanie do aktywów państwowych

"Polityczny środek zaradczy pozwoliłby tymczasowo, dopóki Rosja nie zacznie ponownie przestrzegać zasad prawa międzynarodowego, zignorować zasady dotyczące immunitetu państwa i przejąć zamrożone aktywa za pomocą aktów ustawodawczych lub wykonawczych przyjętych zgodnie z przepisami krajowymi. Stany Zjednoczone wykorzystały podobne mechanizmy przeciwko irańskim funduszom państwowym w 1981 r. i irackim funduszom państwowym w 1992 r., aby zrekompensować szkody wyrządzone Kuwejtowi. Administracja USA wdroży teraz ten sam mechanizm po zatwierdzeniu przez Kongres USA konfiskaty 20 miliardów dolarów rosyjskich zamrożonych aktywów" - wyjaśnia Kubilius na stronie .

"Nadszedł czas, aby podjąć odważną decyzję w sprawie środków zaradczych i skonfiskować wszystkie 300 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów. Nasze rządy powinny umieścić tę kwestię w swoich programach, podczas gdy Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny przedstawić przegląd potencjalnych środków zaradczych w UE i krajowych systemach prawnych" - dodaje Kubilius.

Prawo międzynarodowe i zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych przewidują, że państwa mogą stosować środki zaradcze w odpowiedzi na międzynarodowe bezprawne działania innego państwa, w celu zmuszenia agresora do przestrzegania jego zobowiązań prawnych.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 177 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat