Historisch akkoord over nieuwe Europese migratieregels

20.12.2023 8:08

Historisch akkoord over nieuwe Europese migratieregels

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Φωτογραφία μεταναστών

"Na jaren van politieke impasse zijn we het vandaag eens geworden over een gemeenschappelijk Europees antwoord op de uitdaging van de migratie. De nieuwe regels zullen ons in staat stellen om de controle over onze buitengrenzen te herwinnen en de migratiedruk naar de EU te verminderen. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de EVP-Fractie. We zijn een constructieve en verenigende kracht geweest tijdens de onderhandelingen," verklaarde EVP-Europarlementariër Tomas Tobé, de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement over de migratiewet.

Zijn verklaring komt nadat onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten het eens werden over het Migratiepact, een set van vijf nieuwe wetten om migratiestromen naar Europa beter te controleren.

"Het pact is bedoeld om de controle over de grenzen van de EU terug te krijgen. Het is aan de regeringen van de EU, niet aan de smokkelaars, om te beslissen wie Europa binnenkomt. Daarom is elk onderdeel van het migratiepact even belangrijk. Nieuwe Eurodac-regels zullen een goede identificatie mogelijk maken en illegale migratie en ongeoorloofd verkeer tussen EU-landen helpen voorkomen. Ondertussen zullen nieuwe geharmoniseerde regels voor veiligheidscontroles alle illegale aankomsten aan de buitengrenzen van de EU doeltreffend screenen. Aan debuitengrenzen zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen degenen die internationale bescherming nodig hebben en degenen die dat niet hebben. Degenen die een bedreiging vormen voor de veiligheid en degenen van wie de aanvraag voor internationale bescherming weinig kans van slagen heeft, zullen een grensprocedure moeten doorlopen, waarbij degenen die echt bescherming nodig hebben worden gesteund en degenen die dat niet hebben opefficiënte wijze worden teruggestuurd " , aldus Jeroen Lenaers, EPP-woordvoerder Binnenlandse Zaken.

"Geen enkel EU-land kan de migratie-uitdaging alleen aan. Daarom hebben we de regels over de verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielaanvragenverbeterd en zetten we een permanent solidariteitsmechanisme op dat echte en betekenisvolle solidariteit biedt en flexibele bijdragen van EU-regeringen mogelijk maakt, waarbij de ernst van onze gedeelde verantwoordelijkheid wordt erkend," voegde Tobé eraan toe.

"De migratiecrisis is een gemeenschappelijke Europese uitdaging die we samen op verantwoordelijke wijze moeten aangaan. Laten we deze nieuwe wetten nu dringend ten uitvoer leggen. We moeten ervoor zorgen dat ons gemeenschappelijk Europees migratie- en asielstelsel te allen tijde goed kan functioneren en klaar is voor alle uitdagingen die de toekomst brengt," concludeerde Lenaers.

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 178 EP-leden uit alle Lidstaten.

Andere gerelateerde inhoud