Historická dohoda o nových európskych migračných pravidlách

20.12.2023 8:08

Historická dohoda o nových európskych migračných pravidlách

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Φωτογραφία μεταναστών

"Po rokoch politickej patovej situácie sme sa dnes dohodli na spoločnej európskej reakcii na výzvu migrácie. Nové pravidlá nám umožnia opätovne získať kontrolu nad našimi vonkajšími hranicami a znížiť migračný tlak smerom do EÚ. Bez skupiny PPE by to nebolo možné. Počas celých rokovaní sme boli konštruktívnou a zjednocujúcou silou," vysvetlil poslanec EPP Tomáš Tobé, hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu o zákone o riadení migrácie.

Jeho vyhlásenie prišlo po tom, ako sa vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov dohodli na migračnom pakte, súbore piatich nových zákonov na lepšiu kontrolu migračných tokov do Európy.

"Zámerom paktu je obnoviť kontrolu nad hranicami EÚ. O tom, kto vstúpi do Európy, rozhodujú vlády EÚ, a nie prevádzači. Na to je každá časť paktu o migrácii rovnako dôležitá. Nové pravidlá systému Eurodac umožnia riadnu identifikáciu, čo pomôže zabrániť nelegálnej migrácii a neoprávnenému pohybu medzi krajinami EÚ. Nové harmonizované pravidlá o bezpečnostných kontrolách budú zároveň účinne preverovať všetkých nelegálnych príchodcov na vonkajších hraniciach EÚ. Na vonkajšíchhraniciach sa bude jasne rozlišovať medzi tými, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, a tými, ktorí ju nepotrebujú. Tí, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť, a tí, ktorých žiadosti o medzinárodnú ochranu majú nízku šancu na úspech, budú musieť prejsť hraničným konaním, čím sa zabezpečí podpora pre tých, ktorí ochranu skutočne potrebujú, a účinný návrat tých, ktorí ju nepotrebujú," uviedol poslanec EP Jeroen Lenaers, hovorca EPP pre vnútorné záležitosti.

"Žiadna krajina EÚ nemôže čeliť migračnej výzve sama. Preto smezlepšili pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za posudzovanie žiadostí o azyl a zavádzame stály mechanizmus solidarity, ktorý poskytuje skutočnú a zmysluplnú solidaritu a umožňuje flexibilné príspevky vlád EÚ, pričomsi uvedomujemezávažnosť našej spoločnej zodpovednosti," dodal Tobé.

"Migračná kríza je spoločnou európskou výzvou, ktorú musíme spoločne zodpovedne zvládnuť. Teraz urýchlene implementujme tieto nové zákony. Musíme zabezpečiť, aby náš spoločný európsky migračný a azylový systém mohol vždy riadne fungovať a bol pripravený na akékoľvek výzvy, ktoré prinesie budúcnosť," uzavrel Lenaers.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah