Ιστορική συμφωνία για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες μετανάστευσης

20.12.2023 8:08

Ιστορική συμφωνία για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες μετανάστευσης

Σημαντική σημείωση
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί αυτόματα.
Εμφάνιση αρχικής έκδοσης
Φωτογραφία μεταναστών

"Μετά από χρόνια πολιτικού αδιεξόδου, συμφωνήσαμε σήμερα σε μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση της μετανάστευσης. Οι νέοι κανόνες θα μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων και να μειώσουμε τη μεταναστευτική πίεση προς την ΕΕ. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την ομάδα του ΕΛΚ. Υπήρξαμε εποικοδομητική και ενοποιητική δύναμη καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων", εξήγησε ο ευρωβουλευτής της Ομάδας του ΕΛΚ Tomas Tobé, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον νόμο περί διαχείρισης της μετανάστευσης.

Η δήλωσή του έρχεται μετά τη συμφωνία των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, ένα σύνολο πέντε νέων νόμων για τον καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

"Το Σύμφωνο σκοπεύει να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων της ΕΕ. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις της ΕΕ και όχι στους διακινητές να αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέρος του Συμφώνου για τη Μετανάστευση είναι εξίσου σημαντικό. Οι νέοι κανόνες του Eurodac θα επιτρέψουν τη σωστή ταυτοποίηση, συμβάλλοντας στην πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και της μη εγκεκριμένης μετακίνησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Παράλληλα, οι νέοι εναρμονισμένοι κανόνες για τους ελέγχους ασφαλείας θα ελέγχουν αποτελεσματικά όλους τους παράτυπα εισερχόμενους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Στα εξωτερικάσύνορα, θα γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ εκείνων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και εκείνων που δεν χρήζουν. Εκείνοι που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια και εκείνοι των οποίων οι αιτήσεις για διεθνή προστασία έχουν χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να περάσουν από μια συνοριακή διαδικασία, διασφαλίζοντας τη στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας και την αποτελεσματική επιστροφή όσων δεν έχουν", δήλωσε ο Jeroen Lenaers, ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, εκπρόσωπος του ΕΛΚ για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων.

"Καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τη μεταναστευτική πρόκληση. Γι' αυτόβελτιώσαμε τους κανόνες σχετικά με την ευθύνη για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και δημιουργούμε έναν μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης που παρέχει πραγματική και ουσιαστική αλληλεγγύη και επιτρέπει ευέλικτες συνεισφορές από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, αναγνωρίζονταςτη σοβαρότητα της κοινής μας ευθύνης", πρόσθεσε ο Tobé.

"Η μεταναστευτική κρίση είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία πρέπει να επωμιστούμε όλοι μαζί με υπευθυνότητα. Ας εφαρμόσουμε τώρα επειγόντως αυτούς τους νέους νόμους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κοινό μας ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου μπορεί να λειτουργεί σωστά ανά πάσα στιγμή και να είναι έτοιμο για οποιεσδήποτε προκλήσεις επιφυλάσσει το μέλλον", κατέληξε ο Lenaers.

Σημείωση για τους συντάκτες

Με 178 μέλη από όλες τις χώρες-μέλη, η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άλλα συναφή περιεχόμενα