Историческо споразумение за нови европейски правила за миграцията

20.12.2023 8:08

Историческо споразумение за нови европейски правила за миграцията

Важна забележка
Този документ е преведен автоматично
Покажи оригиналната версия
Φωτογραφία μεταναστών

"След години на политическа безизходица днес постигнахме съгласие за общ европейски отговор на предизвикателството на миграцията. Новите правила ще ни позволят да възстановим контрола върху външните си граници и да намалим миграционния натиск към ЕС. Това нямаше да бъде възможно без Групата на ЕНП. Ние бяхме конструктивна и обединяваща сила по време на преговорите", обясни евродепутатът от Групата на ЕНП Томас Тобе, водещ преговарящ на Европейския парламент по закона за управление на миграцията.

Изявлението му идва, след като преговарящите от Европейския парламент и държавите членки постигнаха съгласие по Пакта за миграцията - набор от пет нови закона за по-добър контрол на миграционните потоци към Европа.

"Пактът има за цел да възстанови контрола върху границите на ЕС. Правителствата на ЕС, а не трафикантите, трябва да решават кой да влезе в Европа. За тази цел всяка част от Пакта за миграцията е еднакво важна. Новите правила на Евродак ще дадат възможност за правилна идентификация, което ще помогне за предотвратяване на незаконната миграция и неразрешеното движение между страните от ЕС. Същевременно новите хармонизирани правила за проверките за сигурност ефективно ще проверяват всички незаконно пристигащи на външните граници на ЕС. На външнитеграници ще се прави ясно разграничение между тези, които се нуждаят от международна закрила, и тези, които не се нуждаят. Тези, които представляват заплаха за сигурността, и тези, чиито молби за международна закрила са с ниски шансове за успех, ще трябва да преминат през гранична процедура, като се гарантира подкрепа за тези, които наистина се нуждаят от закрила, и ефективно връщане на тези, които не се нуждаят", заяви Йерун Ленаерс, член на ЕП, говорител на ЕНП по вътрешните работи.

"Нито една страна от ЕС не може да се справи сама с предизвикателството на миграцията. Ето защоусъвършенствахме правилата относно отговорността за разглеждане на молбите за убежище и създаваме постоянен механизъм за солидарност, който осигурява реална и значима солидарност и позволява гъвкав принос от страна на правителствата на ЕС,отчитайкисериозността на нашата обща отговорност", добави Тобе.

"Миграционната криза е общоевропейско предизвикателство, което трябва да посрещнем заедно и отговорно. Нека сега спешно да приложим тези нови закони. Трябва да гарантираме, че нашата обща европейска система за миграция и убежище може да функционира правилно по всяко време и да бъде готова за всякакви предизвикателства, които бъдещето ще ни поднесе", заключи Ленаерс.

Бележка към редакторите

Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 178 членове от всички страни членки

Друго свързано съдържание